Hlavní informace

Zapoj se

recyklace-odpadu

Recyklace odpadu

Obrovské množství energie se spotřebuje při výrobě materiálů z přírodních surovin. Například recyklace kilogramu hliníku vyžaduje pouze 5 % elektřiny ve srovnání s jeho výrobou z rudy.

Číst dál...

Obnovitelné zdroje energie aneb Co můžete mít doma

Energie vody, větru a slunečního záření bude k dispozici, dokud se Země nepřestane otáčet a Slunce svítit. Rovněž dřevo a další biomasa, ze které je možno energii vyrábět, se obnovuje a bude možno ji v rozumných mezích využívat. Naopak zásoby uhlí, uranu, ropy a zemního plynu vystačí při současném tempu spotřeby a způsobu využívání jen pro několik příštích generací. 

Je pravda, že získávání energie z obnovitelných zdrojů je možné pouze s pomocí technických zařízení (kolektory pro sluneční ohřev vody, fotovoltaické články, větrné elektrárny atd.), jejichž cena je relativně vysoká. Kvůli této skutečnosti nemůže čistá energie cenové konkurovat produkci fosilních a jaderných zdrojů. Prospěšnost rozvoje obnovitelných zdrojů je ovšem natolik zřejmá, že se vyplatí hledat cesty k překonání tohoto handicapu. Moderní obnovitelné zdroje energie nepřispívají k vážnému problému globálních změn klimatu a snižují naší závislost na velkých centralizovaných zdrojích. Obnovitelné zdroje dále podporují vznik nových pracovních míst a ekonomický rozvoj obcí. Představují dobrou podnikatelskou příležitost pro zemědělce i venkovské regiony, kde nahrazují dovážené fosilní energetické zdroje. Podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou ve venkovských regionech dokonce příznivější než ve městech. Jejich velkou devízou je územní rozptýlenost. Na rozdíl fosilních paliv, jejichž zásoby jsou soustředěny v několika málo regionech a nejvýhodněji se zpracovávají ve velkokapacitních zařízeních, je potenciál obnovitelných zdrojů rovnoměrně rozložen. Proto lze obnovitelnou energii s minimálními nároky na dopravu využívat i v nejodlehlejších oblastech. Třebaže podmínky pro využití slunečního záření jsou nepochybně příznivější v severní Africe než ve Skandinávii a vítr fouká silněji na mořském pobřeží než v české kotlině, lze uvedené zdroje i na těchto méně výhodných místech efektivně využívat.

solar.jpg Rozhodnutí investovat do zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie znamená podstatné snížení závislosti na dodávkách energetických společností (uhelných skladů, plynárenských a elektroenergetických závodů). Aktivní přístup k obnovitelným zdrojům přináší také obcím výrazná pozitiva. Nejlépe je můžeme ukázat na příkladu obecní kotelny na spalování biomasy .  Kotelna jako lokální energetický zdroj pomáhá udržet peníze v obcích, neboť odběratelé platí za energii místnímu provozovateli. V případě, že výtopna na biomasu nahradí kotle na tuhá paliva, dojde k významnému omezení lokálního znečištění ovzduší. Výstavba i provoz zařízení vytvoří v obci pracovní příležitosti.

Solární kolektory
na ohřev teplé užitkové vody najdou uplatnění hlavně na střechách rodinných domů, lze je ovšem využívat i v objektech provozovaných obcí (školy, školní jídelny). Vedle podstatné úspory energie potřebné k ohřevu (především, ale nejenom, v letních měsících) přináší také montáž a údržba solárních systémů nové pracovní příležitosti.

Rovněž energii větru mohou díky malým větrným elektrárnám využívat jednotlivci na velkém množství lokalit, výhodné jsou zejména pro podnikatele, kteří spotřebovávají větší množství energie pro svoji výrobu. Přestože vzhledem k připojení na síť nespotřebovává majitel elektrárny přímo „svoji“ elektřinu, přínos větrné elektrárny pocítí při nižších platbách rozvodné společnosti.

Rozhodně není třeba se obávat, že by instalace zařízení k výrobě energie z obnovitelných zdrojů byla experimentem s nejistými výsledky. Základní technologie jsou již v současnosti plně zvládnuty a opakovaně prověřeny. Při dodržení vyzkoušených postupů je riziko špatného fungování zařízení minimální. Řadě zbytečných zádrhelů se můžeme vyhnout, když přebereme zkušenosti lidí, kteří již stejné zařízení již nějakou dobu provozují, nebo si necháme poradit od odborníka.

Zdroj Hnutí DUHA: Jak využívat obnovitelné zdroje energie ke stažení zde 

Číst dál...

Systémy se slunečními kolektory na ohřev vody

Sluneční systémy lze k ohřevu vody úspěšně využívat ve všech regionech České republiky. Rozdíl mezi přínosem stejného systému provozovaného v severních Čechách a na jižní Moravě není nijak velký. Vždy je nezbytné umístit kolektory na dobře osluněné místo a orientovat je na jih.

Číst dál...

Malé větrné elektrárny

Mezi malé větrné elektrárny se obvykle řadí zařízení, jejichž maximální elektrický výkon nepřesahuje 15 kW či výška nepřevyšuje 20 metrů. Označení „malé“ se používá pro elektrárny s výkonem menším než 1 kW, které slouží výhradně k dobíjení akumulátorů, až po stroje větší, které mohou zásobovat elektrické spotřebiče nebo dodávat elektřinu do sítě.

Číst dál...

Vytápění dřevem

Tak tradiční způsob získávání energie, jako je spalování dřeva, je na první pohled všeobecně známý. Ovšem i v tomto odvětví se objevila řada technických novinek, které přinášejí nové možnosti. Také díky nim se vytápění rodinných domů dřevem stále úspěšně prosazuje. Dřevem se topí jak v tradičních kamnech, tak i v moderních kotlích určených pro ústřední vytápění.

Číst dál...

Globální podnebí u vás doma

Skoro nikdo si neumí představit svůj běžný život bez dodávek energie. K zajištění základních životních potřeb – vaření, provozu ledničky, topení, mytí, praní – potřebujeme energii různých druhů a případný výpadek dodávky znamená vždy velkou nepříjemnost. Využíváme ji ovšem také ve svém volném čase, od sledování televize po kutilskou práci v domácí dílně. Většina energie se vyrábí z fosilních paliv, což znamená exhalace skleníkových plynů. Domácnosti se na české spotřebě energie podílejí více než jednou čtvrtinou.

Na každého z nás každoročně připadá více než 9 tun exhalací oxidu uhličitého. Podíl domácností – bez započtení osobních aut – činí nezanedbatelnou jednu tunu na obyvatele a rok.

Každý může i snadnými a levnými kroky doslova srazit svůj domácí příspěvek ke globálním změnám podnebí až o desítky procent. V mnoha domácnostech nebude problém snížit svůj příspěvek k exhalacím třeba o 30 procent. Pokud jezdíte autem, můžete ušetřit ještě daleko více. Níže najdete praktické rady, jimiž můžete přispět svým dílem k odvrácení problému, který není jenom v rukou politiků a průmyslníků.


Konkrétní spotřeba energie v různých domácnostech se pochopitelně liší. Záleží především na počtu osob, životním stylu a spotřebičích, kterými je byt nebo dům vybaven. Pětičlenná rodina má samozřejmě vyšší nároky než osaměle žijící člověk. Rozložení spotřeby energie na jednotlivé činnosti však bývá většinou velmi podobné: jak je na tom průměrná česká domácnost, uvádí graf.

Graf: Rozložení spotřeby energie v našich domácnostech.

graf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Teplárenské sdružení

V dalších sekcích najdete informace, chcete-li snížit svůj podíl na klimatických změnách a ušetřit zároveň peníze za energie. V každé části navrhujeme několik konkrétních doporučení, která můžete ke snížení své spotřeby energie podniknout. Dozvíte se, jak ušetřit ve své domácnosti bez větších investic či naopak při provádění technicky a finančně náročnějších opatření . Najdete zde i několik rad, chystáte-li se koupit nový spotřebič , či plánujete stavbu nového domu .

 

Zdroj Hnutí DUHA: publikace Jak neohřívat zeměkouli zde

Číst dál...

stavba-noveho-domu

Stavba nového domu

Pokud stavíme nový dům, možnosti ušetřit energii na vytápění se dramaticky rozšiřují. Moderní technologie totiž umožňují stavět domy se skutečně velmi nízkými nároky na energie. Spotřebu energie nutnou k vytápění lze například omezit až na nulu. Existují také domy, které vyrobí přebytek energií, které nespotřebují, dodávají do sítě. Takové domy už zdaleka nejsou nedosažitelné - postavit nízkoenergetický či pasivní dům není tak drahé, jak se traduje. Jeho cena bývá maximálně o deset procent vyšší, než cena obyčejného domu. S ohledem na dnešní cenu energií se taková investice vrátí do deseti let, což zdaleka přesahuje dobu, na kterou si nové bydlení pořizujeme. Bydlení v takovém domě navíc poskytuje daleko pohodlnější a zdravější podmínky. Zájemce o podrobné informace o pasivních a nízkoenergetických domech odkazujeme na webové stránky Centra pasivního domu.

Číst dál...

novy-spotrebic

Nový spotřebič

Snadným a finančně velmi výhodným způsobem snižování osobních emisí skleníkových plynů je využívání energeticky efektivních spotřebičů. Úsporné spotřebiče sice mohou být v některých případech o 5-15% dražší než „obyčejné“, vyšší investice se nám však vrátí již za několik let. Určitě se tedy vyplatí.

Číst dál...

Technicky a finančně náročnější opatření

Rozhodli jste se provést sérii náročnějších opatření. Vašim hlavním důvodem je patrně ekonomické hledisko – víte, že dnes platíte za energie zbytečně moc a tušíte, že jak elektřina, tak plyn budou v budoucnu stále dražší. Všechna zlepšení, která provedete – provedete-li je chytře a kvalitně vám takový zisk přinesou. Záleží sice na druhu použité technologie, obecně ale platí, že vložené náklady se do několika (zpravidla méně než deseti) let vrátí.

Číst dál...

Bez větších investic

Nejvíce energie v domácnosti spotřebujeme na vytápění . Průměrná domácnost za něj zaplatí více než polovinu svých účtů za energii. V této oblasti můžeme zároveň nejvíce ušetřit. Ohřívání vody je po vytápění hned na druhém místě ve spotřebě energie v českých domácnostech. Rovněž tady lze spotřebu podstatně snížit. Stejné množství energií, pětinu, spotřebujeme i v ostatních spotřebičích . Velkou část z toho lze ušetřit správnou volbou nebo úplným vypínáním spotřebičů. 

Číst dál...

Další informace

Očekávané dopady klimatické změny ve městech

Prostředí města je specifické a stejně tak jsou specifické dopady klimatické změna na města.

Fenomén tepelného ostrova města

Během žhavých letních dní absorbují budovy, ulice, náměstí velké množství slunečního záření, které v podobě tepla zpětně vyzařují. Kvůli tomu je ve městě vyšší teplota než v okolní krajině. Problematické bývají obzvláště noci, kdy teplota neklesne natolik, aby se město a tím i jeho obyvatelé mohli ochladit.

Městu neprospívá, pokud je příliš hustě zastavěné. V takovém případě se chladnější vzduch nemůže dostat do centra města, nemůže se vytvořit průvan.

Bleskové povodně

V důsledku vysoké zastavěnosti, zpevnění většiny ploch ve městě a malého podílu zeleně mohou intenzivní srážky způsobit bleskové povodně. Voda nemá možnost se přirozeně vsáknout a kanalizační systém někdy nezvládne její nadměrné množství pojmout.

Nízká vlhkost vzduchu

V porovnání s okolní krajinou jsou města postižena nízkou vlhkostí vzduchu. Příčinou je opět malý podíl vodních ploch a zeleně, která by pomohla město ochlazovat a vzduch zvlhčovat díky odparu.

 

Města budou do budoucna čelit jak častějším povodním, tak vlnám horka a sucha. Přičemž právě sucho a horko jsou považovány za větší problém než povodně.

Především obyvatelé, jejichž zdraví je horkem více ohroženo (staří a nemocní lidé) by měli mít možnost ochlazovat se v klimatizovaných místnostech. Při nové výstavbě ve městě a urbanistickém plánování je zapotřebí myslet na dostatečný podíl zeleně a vybudování vodních prvků. Teplotní rozdíl mezi parkem se stromy a vydlážděným náměstí může být až několik stupňů. Zvýšením podílu zeleně nejen pomůžeme ochlazovat město, ale zvýšíme i množství vody, které se může při prudkých deštích vsáknout do půdy.

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...

Jak chránit ovzduší a klima současně