Hlavní informace

Hodina Země 2010, 27. března, 20:30 – zhasněte s námi

Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica, 12. února 2010 (originál zde )

 

Největší světová organizace pro ochranu přírody, WWF, vyzývá česká města, vesnice,
firmy i jednotlivce, aby se připojili k celosvětové klimatické akci Hodina Země 2010.
Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení
budovy Vaší firmy či zhasnutí ve Vaší domácnosti. Zhasnutím se připojíte k cca 6 000
obcím po celém světě, k mnoha milionům lidí a dáte tak najevo, že si uvědomujete
svoji odpovědnost za budoucnost naší Země.

Z historie:

První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více než 2,2 miliónu domácností a
firem v australském Sydney zhasnulo na hodinu svá světla. Uplynul jeden rok a Hodina Země
dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 zemích, v 18 časových pásmech. Kampaň se
proměnila z události v Sydney v celosvětové hnutí za celosvětový trvale udržitelný život. Odhadem
50 až 100 milionů lidí po celém světě zhasnulo v roce 2008 v rámci Hodiny Země svá světla a
světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate Bridge v San Francisku, římského kolosea,
reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square nebo hotelu Jumeirah v Dubaji na jednu hodinu
potemněly.
Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší
dobrovolná akce vůbec. Hodina Země 2009 představovala vůbec první celosvětové vyjádření
podpory ochraně životního prostředí. Celkové úspory energie ukazují, že stovky milionů lidí
hlasovaly pro Zemi tím, že svá světla vypnulo 4159 měst v 88 zemích včetně 79 hlavních měst a 9
z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově známými stavebními památkami, které podpořily akci
zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská
Eiffelova věž.


Letošek:


Hodina Země 2010 je důležitou výzvou pro každého jednotlivce, vesnici, město či firmu, aby
převzaly zodpovědnost a sehrály tak svou roli při zajištění trvale udržitelné budoucnosti.
Nejvýznamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, Středním Východem i oběma
americkými kontinenty zůstanou potemnělé.
Ředitelka ekologického insitutu Veronica, Yvonna Gaillyová, vyzývá: „Povzbuzujte své známe,
podniky, města a obce k účasti na této akci, vyzvěte je, ať zhasnou svoje světla, ať o akci informují
obce, kde žijí, pomozte nám oslovit firmy, které by se zhasnutím světel ve svých budovách mohli k
akci přidat.
Přidejte se k nám, 27. března ve 20.30, na Hodinu Země 2010.“
--------------------------------------------------------


Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace – WWF. Ta v letošním roce
oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. Konkrétní organizační práci
má na starost základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica.
Další informace získáte české stránce Hodiny Země 2010, www.veronica.cz/hodinazeme či na
hlavní stránce Hodiny Země 2010 www.earthhour.org . Na stránkách http://en.wikipedia.org/
wiki/Earth_Hour#Earth_Hour_2009
si můžete dočíst, jak svět zhasínal v letech minulých.

Kontakty:
Matěj Hollan, +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce

Yvonna Gaillyová, +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka Ekologického institutu
Veronica

Další informace

Další aktuality