Hlavní informace

Ministři EU schválili nedostatečný příspěvek EU ke globální klimatické dohodě

Společná tisková zpráva Klimatické koalice, CARE ČR, Centra pro dopravu a energetiku, Ekologického institutu Veronica, Glopolis, Greenpeace ČR a Přátel přírody

Dnes schválili ministři životního prostředí členských zemí EU, jak velké snížení emisí Unie nabídne do připravované globální dohody o ochraně klimatu (1). Redukce exhalací však není dostatečná pro omezení globálního oteplení pod 2 °C.

Do konce března by měly zveřejnit své národní příspěvky ke globální klimatické dohodě i ostatní státy světa (jedná se o tzv. Intended Nationally Determined Contributions, INDC). Evropské státy, jež jsou za klimatickou změnu historicky zodpovědné, by měly jít příkladem a motivovat ostatní k přijetí účinné dohody.

EU dnes zopakovala závazek snížit emise skleníkových plynů o minimálně 40 % do roku 2030.  Ten však není konzistentní s férovým podílem EU na globálním úsilí o omezení nárůstu globální teploty pod 2 °C – tím by dle řady vědeckých studií bylo snížení o alespoň 55 % (2).

Chybí také nabídka razantnějšího snížení emisí ze strany EU v případě, že ostatní státy světa nabídnou ambicióznější omezení znečištění, a plán, jak bude EU finančně podporovat chudé země postižené dopady změny klimatu.

CITACE:

Evropská unie zopakovala svůj obecný závazek z loňského roku. Bohužel však nevyjasnila sporné oblasti jako započítávání emisí ze změn ve využití půdy a lesnictví nebo rychlost navýšení finanční pomoci chudým zemím, které se nejvíce potýkají s dopady klimatické změny. Rovněž chybí zmínka o potřebě postupně ukončit využívání fosilních paliv.“ Uvedla Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice.

„Co nejrychleji snížit emise je i naším životním zájmem, nejen kvůli hrozícím povodním a suchům u nás, ale i kvůli statisícům budoucích uprchlíků, které k nám vyžene stoupání hladin oceánů či války o vodní zdroje. V globálním kapitalismu si konkurenceschopnost zachováme, jen pokud razantně snížíme přebujelou materiálovou, energetickou a dopravní náročnost výroby i spotřeby – ušetřená energie nám tedy pomůže i ekonomicky“, míní Miroslav Prokeš ze spolku Přátelé přírody.

KONTAKTY:

Barbora Urbanová, Klimatická koalice, barbora.urbanova@ecn.cz, 605 276 909

Jan Kejzlar, ředitel CARE Česká republika, jan.kejzlar@care.cz, 739 324 019

Miroslav Prokeš, Přátelé přírody, info@pratele-prirody.cz, 603438822

Šárka Pechová, Greenpeace ČR, sarka.pechova@greenpeace.org,  603 443 140

 

POZNÁMKY:

(1)   http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf

(2)   http://www.zmenaklimatu.cz/images/spolecna_pozice_KliK_cile2030_FINAL.pdf

 

Ke stažení v pdf.

Další informace

Další aktuality