Hlavní informace

Šéfové vlád EU nenašli odvahu rozhodnout o moderní klimaticko - energetické politice

Evropa prozatím rezignovala na roli světového lídra

TISKOVÁ ZPRÁVA KLIMATICKÉ KOALICE, HNUTÍ DUHA A GREENPEACE

Předsedové vlád zemí EU dnes nepřijali žádné konkrétní cíle pro energetiku a klima, kterých by Evropa měla dosáhnout do roku 2030. Závěry Rady v této oblasti  jsou jen velmi vágní.

Evropa tak prozatím rezignovala na své dosavadní postavení světového lídra v proměně ekonomiky na moderní a energeticky efektivní. Zdaleka nevyužívá příležitostí, jak maximálně snížit drahé dovozy fosilních paliv zejména z Ruska, a zůstává na něm dál závislá. Unie také riskuje dosavadní silnou pozici na mezinárodním klimatickém summitu, který se uskuteční příští rok v Paříži.

Nejvyšší představitelé států evropské osmadvacítky dnes odložili přijetí cílů, které dříve navrhla Evropská komise (snížit emise skleníkových plynů o 40 % a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 27 %). Místo toho jen slíbili, že se k rozhodnutí vrátí letos na podzim a uložili Komisi zpracovat další dopadové analýzy.

Jediný příslib, který dnešní závěry obsahují, je starý několik let: Unie sníží do roku 2030 skleníkové emise tak, aby směřovala ke svému dlouhodobému cíli redukovat je o 80 – 95 % do poloviny století. Tento slib však nevytváří potřebnou jistotu pro investice směřující do proměny ekonomiky.

Česká vláda již před summitem navrhovala, aby se slabý návrh Evropské komise ještě oslabil. Podle premiéra Sobotky by se cíl pro emise měl pohybovat mezi 35 a 40 % a cíl pro obnovitelné zdroje energie by neměl být přijat vůbec.

Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice, řekla:

„Politici nenašli odvahu k přijetí konkrétních a závazných cílů. V době zhoršujících se dopadů změny klimatu je jejich počínání těžko vysvětlitelné.“

Jiří Koželouh, energetický expert  Hnutí DUHA, řekl:

„Evropští lídři se dlouze baví o sankcích proti Putinovu režimu. Český premiér a jeho kolegové dnes na summitu promarnili velkou příležitost jak srazit astronomické účty, které Evropa Rusku každoročně za ropu, plyn a uhlí platí. Schválení ambiciózních cílů energetické politiky mohlo být velmi pádnou odpovědí na ukrajinskou krizi. Premiér Sobotka se bude muset nyní snažit doma. Vláda se ostatně již zavázala, že připraví zákon podle britského vzoru, který stanoví tempo snižování naší fosilní závislosti.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, uvedl:

„Tak trochu naivně jsem očekával, že s nástupem Sobotkovy vlády přestanou českou energetickou a klimatickou politiku určovat zájmy ČEZu a těžebních společností. Očekával jsem, že vláda bude podporovat společný celoevropský cíl na zvýšení energetické účinnosti, který by umožnil snížit naší obrovskou dovozní závislost na plynu a ropě. Ale vláda řekla ne. Doufám, že si to do příštího summitu rozmyslí.“

Kontakty:

Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz
Jiří Koželouh, program Energie Hnutí DUHA, 723 559 495,
jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279,
jan.pinos@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Další informace

Další aktuality