Hlavní informace

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přijala 3 cíle klimaticko-energetické politiky pro rok 2030

TISKOVÁ ZPRÁVA KLIMATICKÉ KOALICE A ŠANCE PRO BUDOVY

Výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) a průmysl (ITRE) dnes vyzvaly Evropskou Komisi, aby přijala pro rok 2030 tři závazné cíle klimaticko-energetické politiky, tedy cíl pro snižování emisí skleníkových plynů, podíl obnovitelných zdrojů a energetickou efektivitu.

Evropská Komise má 22. ledna zveřejnit Bílou knihu „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“. Podle dostupných informací navrhne závazný cíl pouze pro snižování emisí skleníkových plynů. To je v rozporu s pozicí řady členských států (1), neziskových organizací i částí průmyslu a doporučení vědců. Důkladné snížení emisí skleníkových plynů není možné bez současných opatření v oblasti snižování energetické spotřeby a navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika má z hlediska nakládání s energií jednu z nejméně efektivních ekonomik v Evropě. Potenciál ke snižování spotřeby energie je zde proto nesmírný. Investice do energetických úspor jsou klíčem ke konkurenceschopnosti a představují nejlevnější způsob, jak snížit emise. To potvrzuje i Mezinárodní energetická agentura, když uznává roli energetické účinnosti jako plnohodnotného a konkurenceschopného energetického „zdroje“. Poslední návrh Státní energetické koncepce z pera Ministerstva průmyslu a obchodu to však dostatečně nereflektuje. Nové trendy v energetice spíše opomíjí a význam energetické účinnosti nelogicky marginalizuje. Kapitolu věnovanou energetické účinnosti totiž sice obsahuje, ale je naprosto nedostatečně rozpracovaná.

Závazný cíl pro obnovitelné zdroje zajistí pokračování rozvoje perspektivního odvětví i v období během něhož – podle prognóz Mezinárodní energetické agentury – bude možné dotování obnovitelných zdrojů odbourat. 

Barbora Urbanová z Klimatické koalice komentuje: „Vítáme postoj parlamentních výborů, který by měl nasměřovat Evropskou debatu o klimaticko-energetické politice správným směrem. Přijetí tří závazných cílů je klíčové k tomu, abychom vybudovali udržitelný energetický systém a zbavili se závislosti na dovozu špinavých fosilních paliv.“

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví, řekl: „Investice do energetické efektivity jsou investicí do budoucí konkurenceschopnosti českého hospodářství. Časem se samy zaplatí a značné prostředky nutné k nákupu ropy nebo plynu tak z části zůstanou v Česku. Jedná se ale o strategické rozhodnutí a k tomu je nutná politická vůle. Závazný cíl EU pro energetickou efektivitu je přesně tím motorem, který změny uvažování o naší zastaralé energetice pomůže rozběhnout.“

 

KONTAKTY:

Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy, 604 177 711, petr.holub@sanceprobudovy.cz

Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz

 

ODKAZY

(1)    http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/07/eu-2030-renewable-energy-target-ministers

 

Další informace

Další aktuality