Hlavní informace

Bush nabízí horké klima a novou studenou válku

Amerického prezidenta G.W.Bushe, který přiletěl do Prahy lobovat za umístění radaru na našem území, přivítali dnes ráno aktivisté Greenpeace z několika evropských zemí. Na Vltavu poblíž Karlova mostu vypluly nafukovací čluny Greenpeace, mezi nimiž aktivisté rozvinuli transparent s heslem „WARM CLIMATE & COLD WAR?!“. Současně se nad řekou objevil héliový balón ve tvaru radaru s jasným sdělením „72% SAY NO RADAR.“ Další aktivity jsou plánovány na pozdější hodinu. Greenpeace chce důrazně připomenout, že dosluhující americká administrativa blokuje mezinárodní snahy o zmírnění dopadu klimatickým změn a zároveň se veřejnosti snaží namluvit, že prvořadou bezpečnostní hrozbou jsou pro ni neexistující iránské mezikontinentální rakety s neexistující jadernou hlavicí.
Naši vládní představitelé toto vidění světa s Georgem Bushem očividně sdílejí a nabízejí naše území pro umístění prvků americké protiraketové obrany. Ta má podle oficiální Národní bezpečnostní strategie USA ještě více uvolnit ruce Spojeným státům pro preventivní údery v zahraničí. Systém je však stále značně nespolehlivý a o jeho účelnosti panují značné pochybnosti i v samotných Spojených státech. Například bývalý poradce prezidenta Clintona i Bushe a expert Centra pro obranné informace (CDI), Philip E. Coyle, sdělil české kanceláři Greenpeace, že by ČR měla následovat kanadského příkladu a nepodílet se na budování nespolehlivého a drahého zařízení, které destabilizuje systém mezinárodní bezpečnosti a uzavírá cestu k řešení problémů kreativní diplomacií. Již dnes přitom pozorujeme vzrůstající napětí mezi velmocemi a návrat studenoválečné rétoriky. Greenpeace má za to, že v této atmosféře vzájemného podezírání bude jen těžko možné hledat dohodu o společném řešení skutečně naléhavých problémů, mezi něž bezesporu patří změna klimatu.

Bushova administrativa však soustavně napadá politiku Evropské unie právě v oblasti ochrany klimatu a blokuje snahy evropských zemí a Japonska přijmout účinná opatření na globální úrovni. Nejnověji se tato skutečnost potvrdila minulý týden. Německo připravilo pro summit  skupiny G8 v Heiligendammu, na který prezident Bush míří z Prahy, závěrečné komuniké, ve kterém navrhuje přijmout společná opatření ke zmírnění klimatických změn. Agentura Reuters obdržela 25. května americký komentář k tomuto komuniké, ve kterém se objevuje příkrý nesouhlas se samotným jazykem dokumentu, který je právě v otázce klimatu pro americkou vládu až příliš konkrétní.[1]      

Američané v původním textu přeškrtali poznámky o vlivu klimatických změn na mezinárodní bezpečnost a  o potřebě uzavřít v roce 2009 smlouvu navazující na Kjótský protokol. Odstranili rovněž všechny zmínky o varovných závěrech poslední zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).[2] Prezident Bush se minulý týden snažil tento svůj obstrukční přístup zakrýt tím, že zveřejnil svůj vlastní návrh na řešení klimatických změn. Jako obvykle se však vyhnul jakýmkoliv konkrétním závazkům a navíc se pokusil převést celý proces snižování emisí mimo kontrolu OSN. Al Gore a někteří odborníci označili Bushovo jednání za zdržovací taktiku a za snahu „překonat“ Kjótský protokol jeho faktickým zničením.

„Americké komentáře k německému návrhu jen dokládají, jaká propast zeje mezi USA na jedné straně a Evropou a Japonskem na straně druhé,“ říká Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR. „Probíhá spor o to, co je nejvýznamnější bezpečnostní hrozbou současnosti: Zda stále šířeji pojímaná „válka proti terorismu“, jejíž součástí se má stát i plánovaná radiolokační základna na našem území, nebo změny klimatu.

„Greenpeace je pro racionální debatu o bezpečnostních rizicích ,nikoli pro cenzuru vědeckých argumentů ze strany amerického prezidenta a jeho lidí.  S ochranou klimatu musíme začít co nejdříve. Pokud místo toho začneme závody ve zbrojení, hrozí nám nemalé environmentální i ekonomické škody. Právě na to jsme dnes přišli  upozornit prezidenta Bushe i českou veřejnost,“  dodal Tutter.

Další informace:

Jan Rovenský, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace
tel.: 723 623 238
e-mail: jan.rovensky@cz.greenpeace.org

Poznámky pro editory:
[1] Zpráva Reuters:
http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSL2551831220070525

 [2] Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC):
http://www.ipcc.ch/

Další informace

Další aktuality