Hlavní informace

Australská vláda navrhuje zavést daň z emisí uhlíku
18. 7. 2011

Australská vláda věří, že klimatické změny probíhající ve 20. a 21. století jsou zapříčiněny lidskou činností, konkrétně vysokou koncentrací skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Je pevně rozhodnuta hladinu uhlíkových zplodin snížit a za tímto účelem zavedla řadu opatření a další připravuje. Základním nástrojem snížení uhlíkových zplodin v ovzduší by se měla stát tzv. Carbon Tax, daň z uhlíkových emisí vypouštěných do ovzduší.

Zdroj a pokračování na www.businessinfo.cz

Další informace

Další aktuality