Hlavní informace

Evropská komise předkládá plán zvýšení konkurenceschopnosti Evropy do roku 2050 pomocí přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
29. 3. 2011

Evropská komise přijala 8. března plán přeměny Evropské unie na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Tento plán popisuje způsob, jak s přiměřenými náklady dosáhnout cíle EU, tj. snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Na základě analýzy přínosů a nákladů ukazuje tento plán cestu pro politiky jednotlivých odvětví, nízkouhlíkové strategie na celostátní a regionální úrovni a dlouhodobé investice. EU musí ihned začít pracovat na dlouhodobých strategiích a zmíněný plán obsahuje pokyny, jak tohoto přechodu dosáhnout co nejefektivněji z hlediska nákladů. Evropská komise se chopila této iniciativy také proto, že převzít vedení procesu globálního přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku účinně využívající zdroje bude pro EU znamenat velký přínos.

Zdroj a pokračování tiskové zprávy na http://europa.eu

Celé znění Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050

Další informace

Další aktuality