Hlavní informace

Český překlad Kodaňské diagnózy
12. 10. 2010

Kodaňská diagnóza - zpráva světu o poznatcích klimatologie ke konci roku 2009

Autoři: I. Allison, N.L. Bindoff, R.A. Bindschadler, P.M. Cox, N. de Noblet, M.H. England, J.E. Francis, N. Gruber, A.M. Haywood, D.J. Karoly, G. Kaser, C. Le Quéré, T.M. Lenton, M.E. Mann, B.I. McNeil, A.J. Pitman, S. Rahmstorf, E. Rignot, H.J. Schellnhuber, S.H. Schneider, S.C. Sherwood, R.C.J. Somerville, K. Steffen, E.J. Steig, M. Visbeck, A.J. Weaver. The University of New South Wales Climate Change Research Centre (CCRC), Sydney, Australia.

Český překlad 64-ti stránkové zprávy pořídili Jiří Došek a Jan Hollan. Na rozdíl od originálu neobsahuje tato verze překladu žádné fotografie, originál je graficky mnohem dokonalejší a tedy i působivější.

Vysvětlení mnoha užívaných termínů lze najít ve dvojjazyčném Glosáři ze čtvrtého svazku Čtvrté hodnotící zprávy IPCC v adresáři http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz.

Další informace

Další aktuality