Hlavní informace

350 a dost! Umělci pro klima
11. 10. 2010

Ekologický institut Veronica nabízí umělcům, aby vytvořili inspirativní díla týkající se problematiky globálního oteplování se zaměřením na číslo 350 ppm. V naší republice panuje o tomto problému dosud nízké povědomí. Ve spolupráci s uměleckou obcí bychom rádi dostali mezi veřejnost informace o problému přístupnější formou.

Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, k důvodům výzvy říká:

"Spočítalo se, že relativně bezpečná koncentrace skleníkových plynů, přesněji ře­čeno oxidu uhličitého, CO2, je 350 částeček CO2 na milion částeček vzduchu. Neboli 350 ppm – partes per milion. Vyšší koncentrace než tato bude znamenat velice dramatické klimatické změny s fatálními dů­sledky na životy mnoha milionů lidí. Dnes se tomu začíná říkat „glo­bální rozvrat klimatu“. A aby to bylo veselé ještě o trochu míň, tak tato relativně bezpečná koncentrace už byla dle měření pře­kročena a je potřeba tudíž nikoliv jen zastavit vypouštění sklení­kových plynů, ale dokonce je z atmosféry odebrat."

Matěj Hollan, koordinátor této akce, dodává:

"Vysvětlit problematiku globálního oteplování a zejména čísla 350 ppm široké veřejnosti není nic jednoduchého. Na rozdíl od umělců neumíme komunikovat s veřejností pomocí obrazů, komixů, básní, povídek, písní, skladeb, triček a tak dále. Chtěli bychom proto vyzvat tvořivé lidi, aby nám s tím pomohli."

V době od 10. října do 20. listopadu 2010:

- navrhněte tričko s 350kou, kde dominantní bude číslo 350 – pokud se nám budou líbit, necháme je po domluvě s Vámi natisknout ve větším množství,

- vytvořte obraz s akcentem na nutkavost řešení tohoto problému,

- pošlete nám báseň či povídku o 350 slovech na motivy globální změny klimatu či o politickém nebo osobním přístupu k tomuto problému,

- nahrajte píseň či napište skladbu/ kompozici, jež by šla použít pro prezentaci 350 ppm,

- a nebo vytvořte jakoukoliv třistapadesátkovou sochu, dřevoryt, instalaci etc.

Vaše díla vystavíme od 29. 11. do 10. 12. 2010, tedy po dobu konání mezinárodního klimatického sumitu v mexickém Cancúnu (http://cc2010.mx/en/), v brněnské kavárně Falk (http://www.falkcafe.cz/), a na webové stránce www.veronica.cz . Výtvarná díla se mohou též stát součástí internetové aukce Nadace Veronica. Při vernisáži (29. 11.) i dernisáži (10. 12.) výtvarných děl budou čteny (a taktéž v rámech vystaveny) literární výtvory a hrány skladby.

Vše bude také prezentováno na Facebooku a pomocí tiskových zpráv a článků se snahou o co největší ohlas v médiích. Pokud bude akce úspěšná, rádi bychom s Vámi navázali spolupráci i pro příští léta. Našim cílem je pomocí Vašich děl vzbudit v médiích a lidech zájem o téma klimatické změny. Chceme dát prostor všem názorům a pohledům! Na uvedená témata reagujte dle svého. Velice rádi uveřejníme každý, byť sebenesouhlasnější pohled – umění musí svobodným způsobem vyjádření, jinak je to pouhá propaganda. O Vašich názorech jsme. připraveni diskutovat.

Pro více informací o 350 ppm navštivte prosím www.350.org nebo naše webové stránky http://www.veronica.cz/?id=405, na okolních stránkách naleznete texty věnované dalším aspektům globálního oteplování.

Po dobu, co budete tvořit, tedy od 10. 10. do 20. 11., Vám budeme pravidelně k dispozici každý čtvrtek od 15 do 19 v kavárně Falk pro případné konzultace. Také nás můžete kontaktovat v Domě ochránců přírody na Panské 9 v Brně osobně. A nebo se ozvat Matějovi Hollanovi, matej.hollan@veronica.cz, tel: 774956148.

Organizační záležitosti vztahující se k této výzvě prosím kontaktuje Matěje Hollana, matej.hollan@veronica.cz, tel: 774956148.

Termín pro dodání: 20. listopad 2010

Dodací místo:

poštou:
Ekologický institut Veronica, Panská 9, 602 00 Brno

osobně:
tamtéž, do Ekologické poradny, otvírací doby po – čt 9 – 18, pá 9 – 14

elektronicky:
na adresu matej.hollan@veronica.cz

 

Další informace

Další aktuality