Hlavní informace

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
16. 1. 2017

vlada-schvalila-narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, schválenou vládou v říjnu 2015. Tento strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. NAP adaptace na změnu klimatu vznikl v široké mezirezortní spolupráci při zapojení významných vědeckých institucí a nevládních neziskových organizací.

Více informací na webu Ministerstva životního prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/news_170116_NAP

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu v aktuálním znění si můžete stáhnout zde:

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170116_NAP/$FILE/NAP_material.pdf

Další informace

Další aktuality