Hlavní informace

Aktuality

5. 8. 2009

Hlavní ekonom Mezinárodní energetické...

Nedostatek základní energetické suroviny ohrožuje oživení globální ekonomiky. Svět směřuje ke katastrofální energetické krizi, která může ochromit oživení globální ekonomiky po nynější recesi, protože největší ropná pole mají už za sebou vrchol těžby, napsal pro The Independent Steve Connor. Vyšší ceny ropy, které budou způsobeny růstem poptávky v podmínkách stagnující nebo dokonce klesající nabídky, předpovídá Fatih Birol, hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency, IEA) v Paříži. Vlády a veřejnost podle Birola nedbají na to, do jaké míry je moderní civilizace závislá na ropě, která dochází mnohem rychleji, než bylo donedávna prognózováno.

Číst dál...

28. 7. 2009

Eurobarometr: Vnímání závažnosti změn...

Evropská komise zveřejnila v červenci výsledky celoevropského výzkumu postojů veřejnosti ke změnám klimatu. Výzkum došel k závěrům že, 1: Změna klimatu je i nadále prioritní otázkou, byla však předstižena krizí. 2.  Znalost prostředků boje proti změně klimatu v některých případech roste, přičemž v jiných zůstává stabilní. 3. Očekávání Evropanů s ohledem na Evropský parlament se týkají především témat, která se jich úzce dotýkají. Celosvětové výzvy přicházejí na řadu až poté.

Číst dál...

27. 7. 2009

EU a MTV získávají mezinárodní...

Evropská komise a společnost MTV Networks International dnes zahájily kampaň „Play to Stop – Europe for Climate“. Tato kampaň za účelem zvýšení povědomí o nebezpečích spojených se změnou klimatu potrvá šest měsíců a je zaměřena na mladé lidi, které má mobilizovat před nadcházející konferencí o klimatu pořádanou v prosinci tohoto roku v Kodani. Kampaň „Play to Stop“ proběhne v jedenácti členských státech EU a zahrnuje televizní spoty, koncert zpěváka Mobyho ve Stockholmu, dva koncerty dalších umělců v Budapešti a v Kodani, přenosy koncertů na internetu a hry, jakož i redakční příspěvky o boji proti změně klimatu. Konference o klimatu v Kodani, na níž se bude rozhodovat o pokračování Kjótského protokolu, bude zahájena dne 7. prosince. 

Číst dál...

22. 7. 2009

Švédské předsednictví se...

Švédský premiér Fredrik Reinfeldt představil koncem června pracovní program švédského předsednictví. Program se soustřeďuje na prioritní témata ekonomické krize, nezaměstnanosti v Evropě a změny klimatu. Švédsko se ujímá předsednictví ve zvláštní okamžik. Evropa bojuje s hospodářskou krizí a zároveň musí řešit nutné globální kroky proti postupujícím změnám klimatu. Příštích šest měsíců bude navíc poznamenáno velkou institucionální přeměnou – nastupuje nový Evropský parlament a Komise a pokračuje nejistota kolem Lisabonské smlouvy.

Číst dál...

22. 7. 2009

Arnika: Ministři životního prostředí oslabili...

Sdružení Arnika v rámci svého programu Toxické látky a odpady informovala o výsledcích jednání Rady ministrů životního prostředí. Ta na svém posledním jednání oslabila návrh Směrnice o průmyslových emisích. Podle Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB) patří mezi nejkontroverznější body schváleného návrhu nízké požadavky na emisní limity u velkých spalovacích zdrojů (LCP) a velká benevolence pro emisní hodnoty dosažitelné při používání nejlepších dostupných technologií (BAT). Za pozitivní lze naopak považovat například to, že se do Směrnice zásluhou českého předsednictví dostaly alespoň minimální požadavky na ochranu podpovrchových vod a půdy. Více

Číst dál...

22. 7. 2009

Kalkulace ekostopy vybraných věcí a činností...

Na webových stránkách www.hraozemi.cz je umístěna nová interaktivní aplikace s kalkulacemi ekostop vybraných věcí a činností v oblastech osvětlení, hygieny, elektroniky, cesty do práce, nápojových obalů apod. U každé vybrané aktivity se uživatel dozví hodnotu ekologické stopy konkrétní věci/činnosti, např. ekostopu klasické žárovky a úsporné zářivky, ekostopu klasických plen látkových, plen jednorázových a ekoplen, nebo se uživatel snadno dozví, jakou část své ekostopy spotřeboval např. nákupem 1 kg jablek dovezených z Nového Zélandu či jakou má ekostopu stejné množství jablek vypěstovaných v České republice.

Číst dál...

20. 7. 2009

Pomozte prosím zabránit přijetí...

Hnutí DUHA a další ekologické organizace odsoudily, že poslanci ČSSD a ODS na návrh Martina Římana a Milana Urbana změnili pravidla pro obchodování s emisními povolenkami. Věnovali tak ČEZu bezmála sedmdesát miliard korun, které mohl stát využít třeba na zateplování domů. Příští středu bude o návrhu zákona jednat Senát, vyzvěte prosím senátory k odmítnutí uspěchaně schvalovaného neústavního přílepku.

Číst dál...

12. 7. 2009

Nelehká cesta českého předsednictví ke...

Změny klimatu představují významné riziko pro světové společenství. Zpráva Human Impact Report, publikovaná v květnu tohoto roku, na základě dostupných faktů a expertních odhadů předpokládá, že změny podnebí jsou každoročně zodpovědné za statisíce lidských životů, přičemž stamiliony obyvatel planety jsou vážně ohroženy a ekonomické ztráty činí 125 miliard dolarů ročně.[1]

Číst dál...

10. 7. 2009

Australské městečko zakázalo prodej balené...

Obyvatelé australského městečka ve středu zakázali prodej balené vody na svém území. Důvodem jim byla starost o životní prostředí a zbytečné výdaje. Stali se tak podle agentury AP prvními v Austrálii, možná že i na světě.

Číst dál...

7. 7. 2009

Pozitivní trend posledních let v...

Vychází výroční zpráva OSN o plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) za rok 2009
Pokrok v potírání chudoby a hladu ve světě začíná v důsledku globální ekonomické a potravinové krize zpomalovat a v některých oblastech se situace dokonce zhoršuje. Splnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) – výrazně zlepšit v letech 2000 až 2015 život a podmínky nejchudších vrstev populace – tak může být ohroženo. To je jeden z hlavních závěrů výroční zprávy Organizace spojených národů hodnotící průběžně dosažené výsledky v plnění MDG.

Číst dál...

Další informace

Další aktuality