Hlavní informace

Aktuality

8. 9. 2009

Klimatické změny: EU může rozvojovým zemím...

Z připravovaného dokumentu Evropské komise, který má již brzy spatřit světlo světa vyplývá, že EU je připravena rozvojovým zemím poskytnout až 30% veškerých prostředků nutných k financování opatření spojených se změnami klimatu. Návrh představuje pokus, jak po dlouhém přešlapování na místě pokročit v mezinárodním vyjednávání o nové postkjótské dohodě.

Číst dál...

3. 9. 2009

Globální dopady oteplování Arktidy...

Gland, Švýcarsko – Oteplování v Arktidě by podle nové studie WWF mohlo vést k záplavám postihujícím čtvrtinu světové populace, podstatným nárůstům emisí skleníkových plynů z velikých rezervoárů uhlíku a k trémním změnám počasí po celém světě.

Číst dál...

3. 9. 2009

Rozhovor: Klimatický balíček potřebuje tlak...

Letos v Kodani mají státy světa uzavřít dohodu, kterou mnozí označují za tu vůbec nejambicióznější v historii. Cílem bude smlouva, jež nahradí Kjótský protokol, který přestane platit roku 2012. A jestli bylo "Kjóto" prvním krokem, kde státy světa učinily pevné závazky pro snížení emisí skleníkových plynů způsobujících globální oteplování, má být Kodaň krokem definitivním.

Číst dál...

1. 9. 2009

100 dní před Kodaní: OSN vyzývá svět...

Organizace spojených národů chce získat million podpisů pod petici vyzývající politické představitele států k uzavření globální dohody o klimatu na světovém summitu v prosinci v dánské Kodani. Petice je součástí rozsáhlé kampaně pod heslem Seal the Deal! stejně jako první Globální týden pro klima, který bude zahájen 21. září.

Číst dál...

25. 8. 2009

Memorandum z Paláce svatého Jakuba

Na květnovém symposiu nositelů Nobelových cen v Londýně (26.-28.5.) vzniklo memorandum podtitulem „Činnost pro nízkouhlíkovou a spravedlivou budoucnost“ vyzývající ke globální dohodě o změně klimatu, která by odpovídala rozměru a naléhavosti lidské, ekologické a ekonomické krize, jíž dnes svět čelí. Naléhá na vlády na všech úrovních, stejně jako na vědeckou obec, aby se spojily s podniky a občanskou společností a chopily se této historické příležitosti k přeměně našich uhlíkově náročných ekonomik na udržitelné a spravedlivé systémy. Musíme si uvědomit krajní naléhavost dneška.

Číst dál...

25. 8. 2009

Evropská komise a MTV spojily síly v boji proti...

Stockholm 21. srpna 2009 – MTV a Evropská komise spojily své síly, aby u mladých lidí zvýšily zájem o problematiku klimatických změn za účelem podpory letošní prosincové konference Spojených národů v Kodani, během které se bude rozhodovat o budoucnosti naší planety. V rámci kampaně “Play to Stop: Europe for Climate”, která probíhá v jedenácti zemích EU ( Švédsko, Dánsko, Velká Británie, Německo, Itálie, Francie, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko a Česká republika), pořádá Evropská komise spolu s MTV sérii tří koncertů v následujících městech Evropy...

Číst dál...

17. 8. 2009

Greenpeace slaví vítězství: Kimberly-Clark...

Washington, D.C.- 6. srpna 2009 – Největší světový výrobce papírových hygienických potřeb, společnost Kimberly-Clark, oznámil zavedení přísných ekologických standardů pro výrobu svých produktů. [1] Výrobce značek Kleenex, Scott, Kotex nebo Huggies tímto krokem zachrání obrovské plochy lesů a pralesů na celém světě. Greenpeace, které s firmou na standardech pracovalo, tím zároveň ukončuje svoji několikaletou globální „Kleencut“ kampaň, která byla namířena právě na společnost Kimberley-Clark a její značky, aby zabránila plošnému kácení pralesů v Severní Americe a Kanadě. [2]

Číst dál...

13. 8. 2009

Na cestě ke Kodani: Evropská unie a Spojené...

Mezinárodní jednání o klimatu se dostávají do kritického bodu. Mezinárodní společenství musí v prosinci 2009 na schůzce v Kodani dospět ke klíčovým rozhodnutím ohledně klimatické politiky. V zájmu boje proti změně klimatu je třeba v příštích deseti letech zastavit rychlý nárůst emisí skleníkových plynů a okamžitě jej zvrátit v prudký pokles. To se stane, pouze pokud se mezinárodní společenství shodne na ambiciózních cílech pro redukci emisí. Je k tomu zapotřebí dlouhodobého nasazení, přičemž kodaňská dohoda musí brát v úvahu i období po roce 2020.

Číst dál...

13. 8. 2009

Guardian: Ropné společnosti jsou patrně odsouzeny k...

Aktivistická síť Greenpeace tvrdí, že se ropný průmysl může dostat do nepříjemností kvůli poklesu cen, technologickému pokroku a politice zabývající se změnami klimatu, napsal The Guardian. Dlouhodobý pokles poptávky po ropě by mohl ohrozit obrovské investice v kanadských dehtových pískovnách, se kterými ekologové už dříve hlasitě nesouhlasili. Více na www.ecomonitor.cz

Číst dál...

13. 8. 2009

Podstatná úloha vody v klimatickém...

KOŠICE (Ľudia a voda) - Autori Novej vodnej paradigmy Ján Pokorný, Michal Kravčík, Juraj Kohutiar a Martin Kováč odštartovali medzinárodnú kampaň ku OSN konferencii v Kodani o klimatickej zmene príspevkom: „PODSTATNÁ ÚLOHA VODY V KLIMATICKOM SYSTÉME ZEME“, lebo Konferencia OSN o klimatickej zmene v Kodani 7. - 18. decembra 2009 má dospieť k novej dohode o klíme na obdobie po roku 2012, keď vyprší obdobie platnosti záväzkov na základe Kjótskeho protokolu.

Číst dál...

Další informace

Další aktuality