Hlavní informace

Aktuality

28. 12. 2009

Jan Beránek: Za co všechno může Čína?

Číně je třeba vyčítat mnoho věcí. Hlavní vina na kolapsu klimatické konference v Kodani však mezi ně nepatří. Moji přátelé vědí, že mě z náklonnosti k čínskému režimu nemohou podezírat ani tou nejpodivnější náhodou. Nastávající ekonomickou, technologickou a vojenskou převahu této totalitní země považuji za jedno z hlavních globálních rizik příštích desetiletí – a o to více mne znepokojuje, jak lehkomyslně či dokonce slepě jí cestu k této převaze umožňujeme.

Číst dál...

26. 12. 2009

Čeští vědci: Chtěli moc, nedohodli nic

Jak hodnotí výsledky kodaňského summitu přední čeští vědci? Ladislav Metelka z Českého hydrometeorologického ústavu a Mez. panel pro klim. změny (IPCC), Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí UK jako přímý účastník summitu a Zdeněk Opatrný, který je biologem na Přírodovědecké fakultě UK.

Číst dál...

11. 12. 2009

Jan Keller: Co zbude, když tu růst nebude

Američtí bankéři a přední finanční experti vyškolení přímo na Harvardu vyslyšeli letité stížnosti kritických myslitelů a zelených politiků a zbavili nás rakovinného růstu ekonomiky. Alainu Greenspanovi se podařilo to, po čem ekologičtí aktivisté a filozofové volali již přinejmenším od sedmdesátých let 20. století. Nesmyslný růst pro růst byl (zatím alespoň na čas) rázně zastaven. Také politické strany mohou konečně triumfovat. Téměř všechny totiž mají ve svých programech heslo o udržitelném vývoji a panuje  shoda v tom, že dosavadní způsob růstu ekonomiky udržitelný rozhodně není. Jedinečné situaci, která nás uvádí na samotný práh udržitelnosti, říkáme - ekonomická krize.

Číst dál...

10. 12. 2009

Rozhovor: Rádžendra Pačaurí, předseda panelu pro...

Předseda Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu přijel do Bruselu, aby se podobně jako Paul McCartney a další aktivisté zúčastnil konference o klimatických změnách. Položili jsme mu při této příležitosti řadu otázek, které zaslali čtenáři z různých zemí. Pačaurí je přesvědčen, že emise skleníkových plynů lze při patřičné politické vůli snížit bez negativního dopadu na hospodářství. Více: www.europarl.europa.eu

Číst dál...

10. 12. 2009

Kodaňská diagnóza, 2009: Předkládáme...

Změna klimatu se zrychluje nade všechna očekávání, jsou nutná rychlá snížení emisí, říkají čelní vědci Velké ledové příkrovy tají zvýšeným tempem, mořský led v Arktidě mizí mnohem rychleji, než uváděly nedávné projekce, a budoucí stoupání hladiny moří se nyní čeká mnohem vyšší než dle dřívějších předpovědí – to říká nová globální shrnující práce připravená skupinou vůdčích světových badatelů v oboru klimatu.

Číst dál...

9. 12. 2009

Průvodce rodičů po klimatické konferenci v Kodani

Říká se, že pokud nedokážeme vysvětlit důležitý problém a smysl naší práce vlastním rodičům, nemáme šanci s tím oslovit širší veřejnost. Následující text o klimatické konferenci v Kodani je takovým autorovým pokusem. Milá mámo, v Kodani dnes začíná dvoutýdenní konference OSN o klimatu. Ta se sice každoročně schází už patnáct let, ale letošní zasedání je naprosto zásadní. I proto vyvrcholí 18. prosince summitem, kterého se mají účastnit nejvyšší představitelé mnoha zemí....

Číst dál...

4. 12. 2009

Kodaňská diagnóza, 2009: EXEKUTIVNÍ...

Nejvýznamnější poslední závěry ohledně změny klimatu jsou:

Narůstající emise skleníkových plynů: Celosvětové emise oxidu uhličitého z fosilních paliv byly v roce 2008 téměř o 40 % vyšší než v roce 1990. I pokud by se velikost globálních emisí stabilizovala na současných hodnotách, pouhých 20 dalších let vypouštění by znamenalo 25% pravděpodobnost toho, že oteplování překročí 2 °C, a to i při nulových emisích po roce 2030. Každý rok odkládání akce zvyšuje riziko, že se nakonec oteplí více než o 2 °C.

Současné globální teploty jsou projevem lidmi vyvolaného oteplování:
Během posledních 25 let rostly teploty rychlostí 0,19°C za desetiletí, což je ve velmi dobré shodě s předpověďmi založenými nanárůstech množství skleníkových plynů. Dokonce i za posledních deset let, navzdory poklesu radiačního působení Slunce, pokračuje trend oteplování. Jako obvykle se vyskytuje přirozené, krátkodobé kolísání, ale nedošlo k žádným významným změnám základního trendu oteplování.

Urychlení tání ledových příkrovů, ledovců a ledových čepic: Široký soubor měření z družic i v terénu nyní nade vši pochybnost prokazuje, že ledové štíty Grónska i Antarktidy ztrácejí hmotu zvyšujícím se tempem. Tání ledovců a ledových čepic v jiných částech světa se od roku 1990 též zrychlilo.

Rychlý úbytek mořského ledu v Arktidě: Tání mořského ledu v Arktidě v letním období se zrychlilo mnohem více, než očekávaly klimatické modely. Plocha tání mořského ledu v letech 2007-2009 byla asi o 40 % větší než průměr předpovědí klimatických modelů ze Čtvrté hodnotící zprávy IPCC (AR4).

Podhodnocení současného růstu výšky hladiny moře: Družice ukazují, že průměrné globální stoupání hladiny moře (3,4 mm ročně za uplynulých 15 let) je nyní asi o 80 % nad posledními předpověďmi IPCC. Toto zrychlení růstu výšky hladiny moře je v souladu se zdvojnásobením příspěvku z tajících ledovců, ledových čepic a ledových štítů Grónska a Západní Antarktidy.

Upravená předpověď výšky hladiny moře: Do roku 2100 pravděpodobně globální hladina moře stoupne nejméně dvakrát tolik, než v „AR4“ uváděly projekce Pracovní skupiny 1; při nezmírněných emisích to může lehce přesáhnout 1 m. Horní hranice růstu výšky hladiny moře do roku 2100 se odhaduje na dva metry. Hladina moře bude stoupat další staletí i poté, co dojde ke stabilizaci globálních teplot, během příštích několika staletí musíme očekávat růst výšky hladiny moře o několik metrů.

Odklad akce přináší riziko nevratného poškození: Pokud bude oteplování během tohoto století pokračovat nezměněným způsobem, několik zranitelných složek klimatického systému (např. pevninské ledové štíty, deštný les v Amazonii, západoafrický monzun a další) by mohlo být dohnáno k náhlým nebo nezvratným změnám. Nebezpečí překročení kritických hodnot („bodů obratu“) se silně zvyšuje s pokračující změnou klimatu. Čekání na vyšší míru vědecké jistoty tedy může znamenat, že některé body obratu budou překročeny dříve, než je rozpoznáme.

Zásadní změna musí přijít brzy: Máme-li omezit globální oteplování na maximálně 2 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí, musejí celosvětové emise vyvrcholit mezi roky 2015 a 2020 a pak rychle klesat. Aby se podnebí stabilizovalo, musíme dekarbonizované globální společnosti – s emisemi CO2 a ostatních skleníkových plynů s dlouhou životností blízkými nule – dosáhnout brzy v tomto století. Konkrétněji, průměrné roční emise na osobu budou muset do roku 2050 klesnout hodně pod jednu tunu CO2. To je o 80-95 % méně než emise na osobu v rozvinutých zemích v roce 2000.


shrnutí zprávy ze 24. listopadu 2009 přeložili Jiří Došek a Jan Hollan 4. prosince 2009; překlad je dostupný na adrese http://amper.ped.muni.cz/gw

Číst dál...

30. 11. 2009

Karel Gott a ČEZ opět zvítězili

V naší republice jsou dvě věci, na které lze sázet s jistotou. Karel Gott znovu zvítězí v soutěži Zlatý slavík a ČEZ opět vyhraje nad občany. Bohužel to vyšlo i letos. Elektrárenská společnost ČEZ, navzdory hluboké ekonomické krizi, hlásí hospodářské výsledky lepší než vloni. Nepotřebuje žádné šrotovné, a přece očekává čistý zisk ještě o tři miliardy korun vyšší než v roce 2008, a to ve výši 50,2 miliardy korun. Jak to jen dělá?

Číst dál...

30. 11. 2009

Hackergate prezidentovi nepomůže

Noviny zhusta referují o skandálu, jenž vypukl, když kdosi pověsil na web emailovou korespondenci klimatologů z jedné britské univerzity za posledních 13 let. Někteří lidé věří, že klimatický výzkum je výsledkem světového spiknutí tisíců vědců, co léta systematicky falšují data. Tito se pod vlivem některých citátů ve svém dojmu asi utvrdí. Hlavně pokud četli jen jednu větu v novinách a ne zbytek emailu.

Číst dál...

30. 11. 2009

Nová publikace Glopolis: FINANCOVÁNÍ...

Pražský institut pro globální politiku – Glopolis vydává při příležitosti konference OSN o změnách klimatu publikaci „Financování klimatických změn – současný stav a budoucí vyhlídky pro rozvojové země “,  jejímž cílem je představit a zhodnotit problematiku mezinárodního financování boje s klimatickými změnami s ohledem na situaci v rozvojových zemích. Publikace přináší přehled existujících finančních mechanismů a představuje oficiální odhady nákladů na adaptační opatření, snižování emisí skleníkových plynů a zavádění nových technologií. Text nabízí  i podněty a doporučení pro novou podobu financování klimatických změn, o kterých by se mělo jednat právě v Kodani.

Číst dál...

Další informace

Další aktuality