Hlavní informace

Materiály nejen pro učitele

Pro lepší orientaci učitelů jak obohatit výuku žákům jsme zde shromáždili několik zdrojů:

Výukové programy a materiály

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu nabízí film Úspory energie a vytápění biomasou pro každého, jehož prostřednictvím můžete nahlédnout do problematiky výstavby a rekonstrukce budov s co nejnižší energetickou náročností a zároveň využívání obnovitelných zdrojů, zejména biomasy, pro vytápění. S trochou humoru i nadsázky jsou zde předkládány názory odborníků, lidí z praxe i prostých občanů o jejich zkušenostech s úsporami energie a topením biomasou.

Dále dvě odborné publikace: 1. Slovník odborných výrazů z oboru bioplynových stanic a anaerobní digesce - pomůcka pro rychlou orientaci v textu. Německo - český a Česko - německý slovník vypracoval kolektiv autorů působících již po léta v daném oboru. Slovník obsahuje cca 1800 německých slovních výrazů a zkratek. 2. Bioplynová fermentace biomasy a biologicky rozložitelných odpadů - publikace je sestavena z  materiálů závěrečné zprávy za období 2003-2005  v rámci projektu VaV/320/6/03 (program MŹP ČR "Racionální využití energie a OZE").  Záběr publikace je velice široký - od teoretických základů až po vlastní návrhy technologických postupů a výsledky dosavadního výzkumu.

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí nabízí 3 výukové programy pro školy na téma ekoznačení, energie a odpady z dílny. Další podněty najdete zde.

ČLOVĚK V TÍSNI v programu Varianty nabízí vzdělávací publikace - "Bohouš a Dáša: Klima v tísni", "Bohouš a Dáša na tržišti světa" určené všem pedagogům pracujícím s globálními tématy. Publikace pomocí komiksových příběhů, textů pro učitele a aktivit do hodin přibližují témata klimatické změny v minulosti a dnes, emise, recepty na řešení apod. Obě příručky navazují na předchozí materiály Bohouš a Dáša proti chudobě (již jen ke stažení) a Bohouš a Dáša za lidská práva (můžete stále objednávat). Příručky si můžete objednat na adrese denisa.rosova@clovekvtisni.cz.

EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA nabízí výukový program Prima klima. Jak souvisí to, co jíme, s ochranou klimatu? * Jak souvisí například naše nové džíny s úsporami CO2? Na tyto a řadu dalších otázek najdou žáci odpověď při výukovém programu. Kromě toho představuje program i jednotlivé dílčí oblasti, kde můžeme všichni dosáhnout významné úspory - dopravu, efektivní využívání energie, oblast nákupu a změn konzumního chování, vliv zemědělství či prevenci vzniku a správné nakládání s odpadem. Dále výstavu Prima Klima. Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie? Jak reguluje teplotu plynný obal Země? Co způsobuje svých chováním člověk? Jde o problém lokální či globální? Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu? Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích? Na tyto otázky dává odpověď unikátní putovní dvojjazyčná výstava „Prima Klima". V Ekologické poradně Veronica si lze k výstavě objednat prohlídku s odborným lektorem. Kromě odborného výkladu může být navíc předvedena řada interaktivních pomůcek - pokusy s izolacemi domů, model větrné elektrárny, či např. ukázky místních a tropických dřev z kapitoly nakupování. A také exkurze po ekologických projektech v Hostětíně.

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA nabízí vzdělávací on-line hru, která vychází z praktických poznatků a na celou problematiku nahlíží z mnoha úhlů.
* Na trenažéru ekologických opatření hráč zjišťuje kolik vody, elektřiny, odpadu a financí může ušetřit v běžné škole. Během této revizní procházky školou objevuje zajímavá řešení ale i ekonesmysly.
* Interaktivní animace k tématům energie, vody a odpadů představují nečekaná sronání v globálních souvislostech.
* Ekoškolu snů, zakopanou v zemi, zavěšenou na stromech, nebo otáčející se za sluncem, si hráč může vytvořit podle svých představ na konci hry.
* Hra je určena zejména žákům ze škol zapojených do programu

UHLÍKOVÍ DETEKTIVOVÉ jsou celoevropským výukovým programem pro základní a střední školy. Po registraci Vaší školy získáte přístup ke studijním a metodickým materiálům, uhlíkové kalkulačce, kontaktovat budete moci další školy zapojené do projektu jak z České republiky, tak z dalších zemí Evropy. udete si moci vytvořit svůj vlastní akční plán a zapojit svou školu do soutěže.

ÚSTAV PRO EKOPOLITIKU o.p.s . vydal publikaci Ekologická stopa - Unese Země vaše kroky? Obsahuje  koncept ekologické stopy pro žáky a studenty základních a středních škol a je doprovodným textem stejnojmenné výstavy. Bližší informace na www.ekostopa.cz.

 

ZELENÝ KRUH, Asociace ekologických organizací, zpracovala projekt "Hra o Zemi" v rámci kterého si můžete spočítat svou ekologickou stopu.

Webová stránka Evropské komise o životním prostředí o změně klimatu - nejen pro učitele a školy nabízí kampaň Change - změň se!

Na těchto webových stránkách najdete studie české i anglické, prezentace, infolisty a také přehled doporučené literatury o klimatu.

 

Filmy

Pokud není uvedeno jinak, jsou následující filmy k zapůjčení na MŽP u paní Lucie Erbenové, email: Lucie.Erbenova@mzp.cz.

 

2011

Hlasy změny
Režie: Nils Aguilar
Délka: 66 min.
Země původu: Francie, Německo
Hlasy změny je angažovaný dokument o reakcích farmářů a komunit na nejistoty související s jídlem v situaci klimatických změn a ropné krize. Tyto „hlasy“, natáčené na Kubě, ve Francii a v Británii, nám budou vyprávět o společnosti v budoucnosti, kde naše monokulturní pouště budou znovu živoucí půdou, kde se pole stanou součástí měst a kde nám nezávislost na ropěpomůže žít bohatší a plnější život. 
 
Les - Živá pumpa CO2
Režie: Marian Švejda
Délka: 10 min.
Země původu: Česká republika
Výrobce: Sdružení TEREZA
V případě zájmu o video, kontaktujte: www.terezanet.cz
Film o lese a klimatických změnách, je určen pro studenty a pro všechny, kdo se chtějí dozvědět o tom, jak les u nich za humny pomáhá proti klimatickým změnám.
 
Polární výzkumník 
Režie: Mark Terry
Délka: 52 min.
Země původu: Kanada

Polární výzkumník informuje o nejnovějších objevech týkajících se změn klimatu z obou pólů Země – Arktidy a Antarktidy. Tento film přinesl tak zásadní zjištění, že jej Spojené národy nechaly promítnout delegátům účastnícím se COP16, Konference o změně klimatu v Cancúnu v roce 2010.

Poruchy klimatu a jejich vliv na regionální produkci potravin
Režie: Rommy Helm
Délka: 6 min.
Země původu:  Německo

Většinu lokavorů (jedinců živících se místními potravinami) motivují dopady přepravy na životní prostředí. To znamená, že si kupují místní produkty, aby tím životní prostředí šetřili. Jenže má jablko z 50 kilometrů vzdáleného hospodářství skutečně menší dopad na klima než jablko z Jihoafrické republiky? Způsob přepravy hraje vedle velikosti podniku v dopadu na klima rozhodující roli.

Tichý sníh
Režie: Jan van den Berg
Délka: 71 min.
Země původu: Nizozemí

Arktické pláně jsou nekonečné nic, kde jen pár vyvolených dokáže přežít. Nebezpečné pesticidy se tu potichu hromadí a otravují jejich obyvatele. Mladá Inuitka zkoumá původce tohoto znečištění. Cesta ji zavede na tři různé kontinenty, kde se střetne s protikladnými zájmy. Nedávný vývoj situace v Arktidě je znepokojivým obrazem znečištění na celém světě. 

Velké tání 
Režie: Thomas Hies, Jens Monath
Délka: 29 min.
Země původu: Německo

Tvář Země se mění: v Grónsku ročně roztaje množství ledu, které se objemem vyrovná celému pohoří Alp. V Bangladéši se zkracuje interval mezi přílivem a odlivem. S vědci o klíčových problémech klimatických změn. 

2010
Elektřina v nádrži - co je s elektromobilem?
Režie: Daniel Münter
Délka: 44 min
Země původu: Německo

Film informuje o realizátorech a vizionářích elektromobilu a jejich celosvětově nejdůležitějších projektech. Autor Daniel Münter natáčel ve vývojových laboratořích firmy General Motors, projel se v elektromobilech firem Toyota, BMW, Renault a hovořil s inženýry, vynálezci a podnikovými poradci v USA a v Evropě. Film odhaluje příčiny toho, proč se tradiční průmyslová výroba jen s odporem loučí s benzínem, a ukazuje, že některým německým firmám hrozí, že zaspí dobu. Přitom nejde jen o světové klima a mobilitu milionů lidí, ale také o budoucnost statisíců pracovních míst v jednom z klíčových průmyslových odvětví.

Lepší kvalita než kvantita: ekonomický růst úplně jinak
Režie: Ulrike Fuchs-Eichel
Délka: 10 min
Země původu: Německo
Politici nám předříkávají, že pouze díky neustálému růstu se nám bude dařit dobře, budeme mít práci a blahobyt. Ale po dvojnásobném šoku klimatické katastrofy a finanční krize je stále více ekonomů, podnikatelů a ochránců přírody přesvědčeno o tom, že běžné hospodářské modely, stavěné na neustálém zvyšování produkce a služeb, dosloužily.
 
Vlna změny
Režie: Amie Batalibasi
Délka: 12 min
Země původu: Šalamounovy ostrovy, Austrálie
Filmařka Amie Batalibasi se vrátila do rodné vesnice Lilisiana na Šalamounových ostrovech v době, kdy vesnici zasáhl neobvykle vysoký příliv způsobený klimatickými změnami. Film Vlna změny dokumentuje příběhy lidí i události související se ztrátou milované osoby, zatímco moře kolem se vzdouvá a místní lidé stojí na pokraji nevyhnutelné změny. 
 
Vydělávat, klamat, znečišťovat - BP a únik ropy
Režie: Volker Barth
Délka: 42 min
Země původu: Německo
Po výbuchu vrtného zařízení Deep Horizon firmy BP začala z ústí vrtu hluboko na dně moře tryskat do Mexického zálivu ropa. BP se snaží kontrolovat škody, ale i tisk. Tento dokument odhaluje, jak se ropný a plynový kolos spojil s americkou vládou, a zatímco se snaží, aby se na ropu zapomnělo, rizika dále rostou. 
 
Žádost o azyl z ekologických důvodů
Režie: William Lee
Délka: 19 min.
Země původu: Česká republika
“Jmenuji se Brian Kulkaer Larsen, je mi 43 let, pocházím z Kodaně a v České republice žádám o azyl z ekologických důvodů.” Žádost o azyl je hraný dokument, vzdělávací film zaměřený především na mládež. Film natočený v Dánsku představuje dva významné ekologické projekty této země a naváží se s roztomilou legrací do dinosauří neekologické mentality. 
2009
Mají kondenzační čáry z letadel vliv na naše podnebí? (č. 640)
režie: Dirk Gilson
délka filmu: 11’
země původu: Německo (české titulky)
Je jasné, že výfuky letadel mají vliv na globální oteplování. Ale mají na něj vliv i kondenzační čáry? Vědci z Německého centra leteckého prostoru sledují letadla v nadmořské výšce 11 kilometrů a noří se do jejich kondenzačních čar. Tyto umělé mraky neustále pokrývají 0,5 procent oblohy nad střední Evropou. Proto je zde podezření, že zadržují část zemské termální radiace.
 
Ochránci Země
režie: Sylvie Van Brabant
délka filmu: 6’
země původu: Německo (český komentář)
Mladý aktivista Mikael Rioux cestuje po světě a setkává se s výjimečnými muži a ženami, kteří stojí za inovativními projekty pro budoucnost společnosti. Snímek Ochránci Země přináší vánek naděje do atmosféry rezignace. Tento pozitivní dokumentární film – zpracovaný dynamicky, vizuálně a zvukově moderně – je tu pro všechny, kdo se odmítají vzdát i přes nesmírné překážky.
 
Příběh s myší: Mohou prasata vyrábět elektřinu? (č. 642)
režie: Matthias Wagmann
délka filmu: 83 min.
země původu: Kanada

Velká otázka (č. 652)
režie: Nic Balthazar
délka filmu: 4’
země původu: Belgie (české titulky)
Kombinovaný hraný a animovaný spot apelující na dospělé, kteří narozdíl od malé holčičky na pláži nevidí zhoršující se situaci globálního oteplování. Jak je možné, že ona vidí skutečné nebezpečí globálního oteplování a politik, který stojí u vody, netuší vůbec nic? Tak se rozhodne všechno vysvětlit. Nakonec jí pomůže víc jak 6000 lidí…

2008
CO2 (č. 566)
režie: Dominique Soyer
délka filmu: 13´
země původu: Francie (bez dialogu)
Spojením humoru a poezie volá ekologická fikce CO2 po co největším možném respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt.

Grónsko - země mizejícího ledu: Ilulissat - Perla Grónska (č. 44)
režie: Alena KLempířová
délka filmu: 32´
země původu: Česká republika
Reportáž z cyklu Vášeň pro Grónsko o změnách života i přírody v oblasti Disko Bay - Ilulissat, ostrova Ata v severozápadní části Grónska.

Slunný den (č. 594)
režie: Gil Alkabetz
délka filmu: 7´
země původu: Německo (bez dialogu)
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes zjistí, že už není tak vítané, jak doufalo.

Skleníkový efekt (č. 606)
režie: Andres Victoreo
délka filmu: 5´
země původu: Španělsko (bez dialogu)
Píše se rok 2009, tání a povětrnostní katastrofy decimují planetu Zemi.
2007 

Lednice (č. 008)
Režie: Lucie Štamfestová
délka filmu: 7´
Krátký animovaný film Lednice je jakýmsi podobenstvím o planetě Zemi a zajímavým způsobem, uměleckou formou ukazuje důsledky globálního oteplování. O závažném tématu hovoří tak trochu nevážnými prostředky. Scenáristický nápad, jednoduchý příběh i zvolená forma realizace přispěly ke získání hlavní ceny norského festivalu NUFF GLOBAL Climate Change 2007, zaměřeného na problematiku globálního oteplování a klimatických změn.

Náš venkov – Bájná soběstačnost
(č. 026)
Režie: Jiří Gasiorovič
výrobce: Česká televize
délka filmu: 17´
Publicistický pořad o životě na českém venkově – v tomto díle o využití alternativních zdrojů energie v obci Kněževice, kde vsadili na sílu přírody a začali využívat její energetickou nabídku.

Větrná elektrárna
(č. 546)
Režie a výroba: Matthias Wegmann Něměcko
délka filmu: 6´
Tento film vysvětluje, jakým způsobem se vyrábí elektřina pomocí větrné energie a obřích vrtulí. Celý proces je ukázán na principu dynama z jízdního kola.

Drsný dopad
(č. 581)
Režie a výroba: James Wood USA
délka filmu: 94´
Tento dokumentární film ukazuje naši hluboce zakořeněnou závislost na dostupnosti fosilní energie a zkoumá budoucí dopady momentu, kdy množství ropy na světě začne trvale a neúprosně klesat. Zaznamenává střet našeho neutuchajícího hladu po ropě s právy a živobytím domorodých kultur, jiných druhů a planety samotné. Jde o podnětný příběh plný objevů,
bolesti, potupy, humoru a nakonec i naděje.  

2006

Klimatické zařízení má poruchu (č. 523)

režie: Katarína Začková
výrobce: Leon Productions SR
délka filmu: 39'
Dokumentární film nahlíží netradičním způsobem na změny klimatu, kvůli kterým se i ve střední Evropě počasí „zbláznilo“. Přináší tvrdá, ale reálná fakta. Odborníci z Čech, Rakouska a Slovenska upozorňují na rapidní úbytek transpirujícich rostlin, které zmírňují chaos v počasí. Davají jednoduché a laciné návody, jak krajině pomoci.

Devět a půl: Klimatická změna (č. 535)
Režie: Katja Engelhardt
výrobce: WDR Německo
délka filmu: 10'
„Globální oteplování by mohlo být stejně zničující jako zbraně hromadného ničení,“ tvrdí britský vědec o skleníkovém efektu, o kterém diskutují odborníci a politici během mezinárodní konference v Kanadě. Ale co přesně vlastně je skleníkový efekt?

2005

Jak se stát solárním mistrem ČR? (č.037 )
(formát VHS, DVD)
Agentura BioCIT
Karel Merhaut, LEA 2005, 22´

2004

Elektrická energie z biomasy (č. 05 )
(formát VHS)
Produkce: CZ Biom Praha 2004, 34´
Režie: Petr Janda
Dokument poukazuje na skleníkový efekt a uplatňování obnovitelných zdrojů energie. Zároveň usiluje o decentralizaci výroby elektrické energie. Jednou z cest je její výroba z biomasy.

Myšlení vody (č. 042 )
(formát VHS, DVD, BETA)
Režie: Tomáš Škrdlant
Produkce: Noon Production, ČT, MŽP 2004, 28´
Obrazová dokumentární úvaha o vodě jako živlu, se kterým hledáme spolužití. Voda jako zrcadlo zobrazuje náš technokratický a krátkozrace účelový přístup ke krajině.

Ze sedláků dodavateli energie (č. 543 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Franz Fitzke
Produkce: Carl A. Fechner 2004, 30´
Film předvádí názorně na příkladu statku Korber-Harrihausen v Dolním Sasku průkopnické a perspektivní možnosti přechodu zemědělského podniku na bioplyn.

Myší speciál: solární energie (č. 522 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Armin Maiwald
Produkce: Joachim Lachmuth 2004, 29´
Od slunečního svitu až k elektřině: výrobce myší Armin Maiwald sedí na pláži a má tu ty nejdůležitější předměty, které potřebuje k získání solární energie: slunce a písek. Armin osvětluje problematiku alternativní výroby energie. Popisuje, co přesně slunce a elektřina jsou, jak se sluneční svit ohřívá a proč elektřina "teče". Tento film se pokouší vysvětlit, jak se vyrábí energie ze slunečního svitu a písku.

Nová energie (č. 544 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Franz Fitzke
Produkce: Calr A. Fechner 2004, 52´
Plné využití solární energie v Evropě: utopie? Možná, že se jedná o realistický projekt, vizi lepší budoucnosti, která je založena na použití obnovitelných energií. Slunce, vítr, voda, biomasa a geotermální energie - to jsou zdroje. Teď už potřebujeme jen statečné pionýry, kteří uvěří v "novou energii". Lidi jakou jsou Bee Muller a Martin Hoppe-Kilpper. Tento fascinující dokument, který vytvořila FechnerMEDIA, představuje přesvědčivý pohled na Evropu zítřka. Autoři jej natočili během 45 dnů. Cestovali po celé Evropě i světě - z Islandu do Francie a dokonce až do Kalifornie. Tento film představuje milník.

2002

Elektřina ze slunce (č.08)
Režie: Mgr. Pavel Fojtík
Produkce: Studio Holly 2002, 35´
Když se řekne "výroba elektřiny" většina z nás si představí vysoké komíny tepelných elektráren. Jsou ale i jiné možnosti, jak elektřinu získat.

Tepelná čerpadla (č. 07)
Režie: Mgr. Pavel Fojtík
Produkce: Studio Holly 2002, 15´
Mezi nejdůležitější úkoly při stavbě rodinného domu patří výběr vhodného způsobu vytápění. Jednou z moderních a ekologických možností je vytápění pomocí tepelných čerpadel.

2001

Představení s myší: Řepka olejka (č. 529)
Režie: R. Goldberg, M. Hulsdorff - Schleyer
Produkce: WDR Children´s Program 2000, 7´
Průvodce Ralph Casperds se ptá diváků, co má jeho prase, jeho auto a on sám společného. Překvapivou odpovědí na jeho otázku je, že všichni mají rádi řepku. Tento vzdélávací příběh z cyklu Estráda s myší ukazuje, jak přesně každý ze tří protagonistů využívá tuto důležitou rostlinu svým vlastním způsobem.

Pohon budoucnosti (č. 544)
Režie: C. A. Fechner, M. Pehnt
Produkce: C. A. Fechner, Focus Film Gmbh 2000, 43´
Co je pravdy na mýtu vodíku? Film ukazuje budoucnost výroby energie, její dopravu a zpracování, když je jako základní medium použit vodík.

 

ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. nabízí filmy k vypůjčení zdarma pro účely nekomerční produkce:

Energie pro 21. století - Rozehraná partie
kód: R-421 (formát VHS, beta Ekofilm 2001)
produkce: ČT Praha 2000, 36´
režie: Vladimír Kunz
vhodné pro: ZŠ II., SŠ
Film začíná fiktivním zpravodajstvím o globálním oteplování, tání ledovců a ekologické migraci obyvatel, tedy zprávám ne tolik nereálným, pokud se chování člověka nezmění. Snímek dál popisuje rozdíly ve využívání energie v západních zemích a v zemích rozvojových. Ukazuje místa těžby fosilních paliv a jejich cesty přepravy, jejich využití a omezenost zásob. Možné řešení vidí tvůrci filmu v alternativních zdrojích, zmiňují také konferenci v Kjóto.

Světu je horko (Země se zahřívá)
kód: R-431 (formát VHS, beta Ekofilm 2001)
produkce: Greenpeace 2001, 8´
anglicky s českými titulky
režie: Martin Atkin
vhodné pro: ZŠ II., SŠ
Snímek hnutí Greenpeace upozorňuje na fakt globálního oteplování a seznamuje s pověrami, které panují o jaderné energii, vysvětluje, jaká je skutečnost a zda je možné v současné době místo jaderných elektráren podpořit alternativní způsoby výroby elektrické energie.

Je energie českého venkova obnovitelná?
kód: R-308 (formát VHS)
produkce: VIA studio 1994, 25´
Film se snaží najít odpověď na otázku, kolik energie se dá vyrobit v zemědělství. Snímek představuje využití kejdy k výrobě bioplynu, srovnává příklady vytápění biomasou v Rakousku a v České republice. Slovo dostává odborník na úspory z USA, stejně jako zemědělci, kteří mají své vlastní zkušenosti.

Dohřeje nás biomasa?
kód: R-381 (formát VHS, beta Ekofilm)
produkce: Liga energetických alternativ a Fontis TV Production 2000, 23´
režie: Martin Koptiš
vhodné pro: ZV
Základní seznámení s výhřevem na biomasu (dřevo, slámu, pelety jako alternativním zdrojem získávání energie. Snímek by měl sloužit pro základní informování o této problematice pro obce, podnikatele i majitele rodinných domků. Seznamuje také s úspěšnými příklady např. z obcí Deštná u Slavonic a Hostětína.

 

Úspory energie a vytápění biomasou pro každého je film od CZBIOM, jehož prostřednictvím můžeme nahlédnout do problematiky výstavby a rekonstrukce budov s co nejnižší energetickou náročností a zároveň využívání obnovitelných zdrojů, zejména biomasy, pro vytápění. S trochou humoru i nadsázky jsou zde předkládány názory odborníků, lidí z praxe i prostých občanů o jejich zkušenostech s úsporami energie a topením biomasou.

Další různé krátké filmy a šoty najdete na stránkách v němčině (i angličtině) - www.green.tv

 


Další informace

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...