Hlavní informace

Výukové materiály

Materiály nejen pro učitele

Pro lepší orientaci učitelů jak obohatit výuku žákům jsme zde shromáždili několik zdrojů:

Výukové programy a materiály

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu nabízí film Úspory energie a vytápění biomasou pro každého, jehož prostřednictvím můžete nahlédnout do problematiky výstavby a rekonstrukce budov s co nejnižší energetickou náročností a zároveň využívání obnovitelných zdrojů, zejména biomasy, pro vytápění. S trochou humoru i nadsázky jsou zde předkládány názory odborníků, lidí z praxe i prostých občanů o jejich zkušenostech s úsporami energie a topením biomasou.

Dále dvě odborné publikace: 1. Slovník odborných výrazů z oboru bioplynových stanic a anaerobní digesce - pomůcka pro rychlou orientaci v textu. Německo - český a Česko - německý slovník vypracoval kolektiv autorů působících již po léta v daném oboru. Slovník obsahuje cca 1800 německých slovních výrazů a zkratek. 2. Bioplynová fermentace biomasy a biologicky rozložitelných odpadů - publikace je sestavena z  materiálů závěrečné zprávy za období 2003-2005  v rámci projektu VaV/320/6/03 (program MŹP ČR "Racionální využití energie a OZE").  Záběr publikace je velice široký - od teoretických základů až po vlastní návrhy technologických postupů a výsledky dosavadního výzkumu.

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí nabízí 3 výukové programy pro školy na téma ekoznačení, energie a odpady z dílny. Další podněty najdete zde.

ČLOVĚK V TÍSNI v programu Varianty nabízí vzdělávací publikace - "Bohouš a Dáša: Klima v tísni", "Bohouš a Dáša na tržišti světa" určené všem pedagogům pracujícím s globálními tématy. Publikace pomocí komiksových příběhů, textů pro učitele a aktivit do hodin přibližují témata klimatické změny v minulosti a dnes, emise, recepty na řešení apod. Obě příručky navazují na předchozí materiály Bohouš a Dáša proti chudobě (již jen ke stažení) a Bohouš a Dáša za lidská práva (můžete stále objednávat). Příručky si můžete objednat na adrese denisa.rosova@clovekvtisni.cz.

EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA nabízí výukový program Prima klima. Jak souvisí to, co jíme, s ochranou klimatu? * Jak souvisí například naše nové džíny s úsporami CO2? Na tyto a řadu dalších otázek najdou žáci odpověď při výukovém programu. Kromě toho představuje program i jednotlivé dílčí oblasti, kde můžeme všichni dosáhnout významné úspory - dopravu, efektivní využívání energie, oblast nákupu a změn konzumního chování, vliv zemědělství či prevenci vzniku a správné nakládání s odpadem. Dále výstavu Prima Klima. Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie? Jak reguluje teplotu plynný obal Země? Co způsobuje svých chováním člověk? Jde o problém lokální či globální? Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu? Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích? Na tyto otázky dává odpověď unikátní putovní dvojjazyčná výstava „Prima Klima". V Ekologické poradně Veronica si lze k výstavě objednat prohlídku s odborným lektorem. Kromě odborného výkladu může být navíc předvedena řada interaktivních pomůcek - pokusy s izolacemi domů, model větrné elektrárny, či např. ukázky místních a tropických dřev z kapitoly nakupování. A také exkurze po ekologických projektech v Hostětíně.

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA nabízí vzdělávací on-line hru, která vychází z praktických poznatků a na celou problematiku nahlíží z mnoha úhlů.
* Na trenažéru ekologických opatření hráč zjišťuje kolik vody, elektřiny, odpadu a financí může ušetřit v běžné škole. Během této revizní procházky školou objevuje zajímavá řešení ale i ekonesmysly.
* Interaktivní animace k tématům energie, vody a odpadů představují nečekaná sronání v globálních souvislostech.
* Ekoškolu snů, zakopanou v zemi, zavěšenou na stromech, nebo otáčející se za sluncem, si hráč může vytvořit podle svých představ na konci hry.
* Hra je určena zejména žákům ze škol zapojených do programu

UHLÍKOVÍ DETEKTIVOVÉ jsou celoevropským výukovým programem pro základní a střední školy. Po registraci Vaší školy získáte přístup ke studijním a metodickým materiálům, uhlíkové kalkulačce, kontaktovat budete moci další školy zapojené do projektu jak z České republiky, tak z dalších zemí Evropy. udete si moci vytvořit svůj vlastní akční plán a zapojit svou školu do soutěže.

ÚSTAV PRO EKOPOLITIKU o.p.s . vydal publikaci Ekologická stopa - Unese Země vaše kroky? Obsahuje  koncept ekologické stopy pro žáky a studenty základních a středních škol a je doprovodným textem stejnojmenné výstavy. Bližší informace na www.ekostopa.cz.

 

ZELENÝ KRUH, Asociace ekologických organizací, zpracovala projekt "Hra o Zemi" v rámci kterého si můžete spočítat svou ekologickou stopu.

Webová stránka Evropské komise o životním prostředí o změně klimatu - nejen pro učitele a školy nabízí kampaň Change - změň se!

Na těchto webových stránkách najdete studie české i anglické, prezentace, infolisty a také přehled doporučené literatury o klimatu.

 

Filmy

Pokud není uvedeno jinak, jsou následující filmy k zapůjčení na MŽP u paní Lucie Erbenové, email: Lucie.Erbenova@mzp.cz.

 

2011

Hlasy změny
Režie: Nils Aguilar
Délka: 66 min.
Země původu: Francie, Německo
Hlasy změny je angažovaný dokument o reakcích farmářů a komunit na nejistoty související s jídlem v situaci klimatických změn a ropné krize. Tyto „hlasy“, natáčené na Kubě, ve Francii a v Británii, nám budou vyprávět o společnosti v budoucnosti, kde naše monokulturní pouště budou znovu živoucí půdou, kde se pole stanou součástí měst a kde nám nezávislost na ropěpomůže žít bohatší a plnější život. 
 
Les - Živá pumpa CO2
Režie: Marian Švejda
Délka: 10 min.
Země původu: Česká republika
Výrobce: Sdružení TEREZA
V případě zájmu o video, kontaktujte: www.terezanet.cz
Film o lese a klimatických změnách, je určen pro studenty a pro všechny, kdo se chtějí dozvědět o tom, jak les u nich za humny pomáhá proti klimatickým změnám.
 
Polární výzkumník 
Režie: Mark Terry
Délka: 52 min.
Země původu: Kanada

Polární výzkumník informuje o nejnovějších objevech týkajících se změn klimatu z obou pólů Země – Arktidy a Antarktidy. Tento film přinesl tak zásadní zjištění, že jej Spojené národy nechaly promítnout delegátům účastnícím se COP16, Konference o změně klimatu v Cancúnu v roce 2010.

Poruchy klimatu a jejich vliv na regionální produkci potravin
Režie: Rommy Helm
Délka: 6 min.
Země původu:  Německo

Většinu lokavorů (jedinců živících se místními potravinami) motivují dopady přepravy na životní prostředí. To znamená, že si kupují místní produkty, aby tím životní prostředí šetřili. Jenže má jablko z 50 kilometrů vzdáleného hospodářství skutečně menší dopad na klima než jablko z Jihoafrické republiky? Způsob přepravy hraje vedle velikosti podniku v dopadu na klima rozhodující roli.

Tichý sníh
Režie: Jan van den Berg
Délka: 71 min.
Země původu: Nizozemí

Arktické pláně jsou nekonečné nic, kde jen pár vyvolených dokáže přežít. Nebezpečné pesticidy se tu potichu hromadí a otravují jejich obyvatele. Mladá Inuitka zkoumá původce tohoto znečištění. Cesta ji zavede na tři různé kontinenty, kde se střetne s protikladnými zájmy. Nedávný vývoj situace v Arktidě je znepokojivým obrazem znečištění na celém světě. 

Velké tání 
Režie: Thomas Hies, Jens Monath
Délka: 29 min.
Země původu: Německo

Tvář Země se mění: v Grónsku ročně roztaje množství ledu, které se objemem vyrovná celému pohoří Alp. V Bangladéši se zkracuje interval mezi přílivem a odlivem. S vědci o klíčových problémech klimatických změn. 

2010
Elektřina v nádrži - co je s elektromobilem?
Režie: Daniel Münter
Délka: 44 min
Země původu: Německo

Film informuje o realizátorech a vizionářích elektromobilu a jejich celosvětově nejdůležitějších projektech. Autor Daniel Münter natáčel ve vývojových laboratořích firmy General Motors, projel se v elektromobilech firem Toyota, BMW, Renault a hovořil s inženýry, vynálezci a podnikovými poradci v USA a v Evropě. Film odhaluje příčiny toho, proč se tradiční průmyslová výroba jen s odporem loučí s benzínem, a ukazuje, že některým německým firmám hrozí, že zaspí dobu. Přitom nejde jen o světové klima a mobilitu milionů lidí, ale také o budoucnost statisíců pracovních míst v jednom z klíčových průmyslových odvětví.

Lepší kvalita než kvantita: ekonomický růst úplně jinak
Režie: Ulrike Fuchs-Eichel
Délka: 10 min
Země původu: Německo
Politici nám předříkávají, že pouze díky neustálému růstu se nám bude dařit dobře, budeme mít práci a blahobyt. Ale po dvojnásobném šoku klimatické katastrofy a finanční krize je stále více ekonomů, podnikatelů a ochránců přírody přesvědčeno o tom, že běžné hospodářské modely, stavěné na neustálém zvyšování produkce a služeb, dosloužily.
 
Vlna změny
Režie: Amie Batalibasi
Délka: 12 min
Země původu: Šalamounovy ostrovy, Austrálie
Filmařka Amie Batalibasi se vrátila do rodné vesnice Lilisiana na Šalamounových ostrovech v době, kdy vesnici zasáhl neobvykle vysoký příliv způsobený klimatickými změnami. Film Vlna změny dokumentuje příběhy lidí i události související se ztrátou milované osoby, zatímco moře kolem se vzdouvá a místní lidé stojí na pokraji nevyhnutelné změny. 
 
Vydělávat, klamat, znečišťovat - BP a únik ropy
Režie: Volker Barth
Délka: 42 min
Země původu: Německo
Po výbuchu vrtného zařízení Deep Horizon firmy BP začala z ústí vrtu hluboko na dně moře tryskat do Mexického zálivu ropa. BP se snaží kontrolovat škody, ale i tisk. Tento dokument odhaluje, jak se ropný a plynový kolos spojil s americkou vládou, a zatímco se snaží, aby se na ropu zapomnělo, rizika dále rostou. 
 
Žádost o azyl z ekologických důvodů
Režie: William Lee
Délka: 19 min.
Země původu: Česká republika
“Jmenuji se Brian Kulkaer Larsen, je mi 43 let, pocházím z Kodaně a v České republice žádám o azyl z ekologických důvodů.” Žádost o azyl je hraný dokument, vzdělávací film zaměřený především na mládež. Film natočený v Dánsku představuje dva významné ekologické projekty této země a naváží se s roztomilou legrací do dinosauří neekologické mentality. 
2009
Mají kondenzační čáry z letadel vliv na naše podnebí? (č. 640)
režie: Dirk Gilson
délka filmu: 11’
země původu: Německo (české titulky)
Je jasné, že výfuky letadel mají vliv na globální oteplování. Ale mají na něj vliv i kondenzační čáry? Vědci z Německého centra leteckého prostoru sledují letadla v nadmořské výšce 11 kilometrů a noří se do jejich kondenzačních čar. Tyto umělé mraky neustále pokrývají 0,5 procent oblohy nad střední Evropou. Proto je zde podezření, že zadržují část zemské termální radiace.
 
Ochránci Země
režie: Sylvie Van Brabant
délka filmu: 6’
země původu: Německo (český komentář)
Mladý aktivista Mikael Rioux cestuje po světě a setkává se s výjimečnými muži a ženami, kteří stojí za inovativními projekty pro budoucnost společnosti. Snímek Ochránci Země přináší vánek naděje do atmosféry rezignace. Tento pozitivní dokumentární film – zpracovaný dynamicky, vizuálně a zvukově moderně – je tu pro všechny, kdo se odmítají vzdát i přes nesmírné překážky.
 
Příběh s myší: Mohou prasata vyrábět elektřinu? (č. 642)
režie: Matthias Wagmann
délka filmu: 83 min.
země původu: Kanada

Velká otázka (č. 652)
režie: Nic Balthazar
délka filmu: 4’
země původu: Belgie (české titulky)
Kombinovaný hraný a animovaný spot apelující na dospělé, kteří narozdíl od malé holčičky na pláži nevidí zhoršující se situaci globálního oteplování. Jak je možné, že ona vidí skutečné nebezpečí globálního oteplování a politik, který stojí u vody, netuší vůbec nic? Tak se rozhodne všechno vysvětlit. Nakonec jí pomůže víc jak 6000 lidí…

2008
CO2 (č. 566)
režie: Dominique Soyer
délka filmu: 13´
země původu: Francie (bez dialogu)
Spojením humoru a poezie volá ekologická fikce CO2 po co největším možném respektu ke světu kolem nás. Nutí nás si uvědomit, že chování jednotlivců i celé společnosti se musí změnit s ohledem na globální oteplování a skleníkový efekt.

Grónsko - země mizejícího ledu: Ilulissat - Perla Grónska (č. 44)
režie: Alena KLempířová
délka filmu: 32´
země původu: Česká republika
Reportáž z cyklu Vášeň pro Grónsko o změnách života i přírody v oblasti Disko Bay - Ilulissat, ostrova Ata v severozápadní části Grónska.

Slunný den (č. 594)
režie: Gil Alkabetz
délka filmu: 7´
země původu: Německo (bez dialogu)
Slunce vychází jako každé ráno, ale dnes zjistí, že už není tak vítané, jak doufalo.

Skleníkový efekt (č. 606)
režie: Andres Victoreo
délka filmu: 5´
země původu: Španělsko (bez dialogu)
Píše se rok 2009, tání a povětrnostní katastrofy decimují planetu Zemi.
2007 

Lednice (č. 008)
Režie: Lucie Štamfestová
délka filmu: 7´
Krátký animovaný film Lednice je jakýmsi podobenstvím o planetě Zemi a zajímavým způsobem, uměleckou formou ukazuje důsledky globálního oteplování. O závažném tématu hovoří tak trochu nevážnými prostředky. Scenáristický nápad, jednoduchý příběh i zvolená forma realizace přispěly ke získání hlavní ceny norského festivalu NUFF GLOBAL Climate Change 2007, zaměřeného na problematiku globálního oteplování a klimatických změn.

Náš venkov – Bájná soběstačnost
(č. 026)
Režie: Jiří Gasiorovič
výrobce: Česká televize
délka filmu: 17´
Publicistický pořad o životě na českém venkově – v tomto díle o využití alternativních zdrojů energie v obci Kněževice, kde vsadili na sílu přírody a začali využívat její energetickou nabídku.

Větrná elektrárna
(č. 546)
Režie a výroba: Matthias Wegmann Něměcko
délka filmu: 6´
Tento film vysvětluje, jakým způsobem se vyrábí elektřina pomocí větrné energie a obřích vrtulí. Celý proces je ukázán na principu dynama z jízdního kola.

Drsný dopad
(č. 581)
Režie a výroba: James Wood USA
délka filmu: 94´
Tento dokumentární film ukazuje naši hluboce zakořeněnou závislost na dostupnosti fosilní energie a zkoumá budoucí dopady momentu, kdy množství ropy na světě začne trvale a neúprosně klesat. Zaznamenává střet našeho neutuchajícího hladu po ropě s právy a živobytím domorodých kultur, jiných druhů a planety samotné. Jde o podnětný příběh plný objevů,
bolesti, potupy, humoru a nakonec i naděje.  

2006

Klimatické zařízení má poruchu (č. 523)

režie: Katarína Začková
výrobce: Leon Productions SR
délka filmu: 39'
Dokumentární film nahlíží netradičním způsobem na změny klimatu, kvůli kterým se i ve střední Evropě počasí „zbláznilo“. Přináší tvrdá, ale reálná fakta. Odborníci z Čech, Rakouska a Slovenska upozorňují na rapidní úbytek transpirujícich rostlin, které zmírňují chaos v počasí. Davají jednoduché a laciné návody, jak krajině pomoci.

Devět a půl: Klimatická změna (č. 535)
Režie: Katja Engelhardt
výrobce: WDR Německo
délka filmu: 10'
„Globální oteplování by mohlo být stejně zničující jako zbraně hromadného ničení,“ tvrdí britský vědec o skleníkovém efektu, o kterém diskutují odborníci a politici během mezinárodní konference v Kanadě. Ale co přesně vlastně je skleníkový efekt?

2005

Jak se stát solárním mistrem ČR? (č.037 )
(formát VHS, DVD)
Agentura BioCIT
Karel Merhaut, LEA 2005, 22´

2004

Elektrická energie z biomasy (č. 05 )
(formát VHS)
Produkce: CZ Biom Praha 2004, 34´
Režie: Petr Janda
Dokument poukazuje na skleníkový efekt a uplatňování obnovitelných zdrojů energie. Zároveň usiluje o decentralizaci výroby elektrické energie. Jednou z cest je její výroba z biomasy.

Myšlení vody (č. 042 )
(formát VHS, DVD, BETA)
Režie: Tomáš Škrdlant
Produkce: Noon Production, ČT, MŽP 2004, 28´
Obrazová dokumentární úvaha o vodě jako živlu, se kterým hledáme spolužití. Voda jako zrcadlo zobrazuje náš technokratický a krátkozrace účelový přístup ke krajině.

Ze sedláků dodavateli energie (č. 543 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Franz Fitzke
Produkce: Carl A. Fechner 2004, 30´
Film předvádí názorně na příkladu statku Korber-Harrihausen v Dolním Sasku průkopnické a perspektivní možnosti přechodu zemědělského podniku na bioplyn.

Myší speciál: solární energie (č. 522 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Armin Maiwald
Produkce: Joachim Lachmuth 2004, 29´
Od slunečního svitu až k elektřině: výrobce myší Armin Maiwald sedí na pláži a má tu ty nejdůležitější předměty, které potřebuje k získání solární energie: slunce a písek. Armin osvětluje problematiku alternativní výroby energie. Popisuje, co přesně slunce a elektřina jsou, jak se sluneční svit ohřívá a proč elektřina "teče". Tento film se pokouší vysvětlit, jak se vyrábí energie ze slunečního svitu a písku.

Nová energie (č. 544 )
(formát VHS, DVD)
Režie: Franz Fitzke
Produkce: Calr A. Fechner 2004, 52´
Plné využití solární energie v Evropě: utopie? Možná, že se jedná o realistický projekt, vizi lepší budoucnosti, která je založena na použití obnovitelných energií. Slunce, vítr, voda, biomasa a geotermální energie - to jsou zdroje. Teď už potřebujeme jen statečné pionýry, kteří uvěří v "novou energii". Lidi jakou jsou Bee Muller a Martin Hoppe-Kilpper. Tento fascinující dokument, který vytvořila FechnerMEDIA, představuje přesvědčivý pohled na Evropu zítřka. Autoři jej natočili během 45 dnů. Cestovali po celé Evropě i světě - z Islandu do Francie a dokonce až do Kalifornie. Tento film představuje milník.

2002

Elektřina ze slunce (č.08)
Režie: Mgr. Pavel Fojtík
Produkce: Studio Holly 2002, 35´
Když se řekne "výroba elektřiny" většina z nás si představí vysoké komíny tepelných elektráren. Jsou ale i jiné možnosti, jak elektřinu získat.

Tepelná čerpadla (č. 07)
Režie: Mgr. Pavel Fojtík
Produkce: Studio Holly 2002, 15´
Mezi nejdůležitější úkoly při stavbě rodinného domu patří výběr vhodného způsobu vytápění. Jednou z moderních a ekologických možností je vytápění pomocí tepelných čerpadel.

2001

Představení s myší: Řepka olejka (č. 529)
Režie: R. Goldberg, M. Hulsdorff - Schleyer
Produkce: WDR Children´s Program 2000, 7´
Průvodce Ralph Casperds se ptá diváků, co má jeho prase, jeho auto a on sám společného. Překvapivou odpovědí na jeho otázku je, že všichni mají rádi řepku. Tento vzdélávací příběh z cyklu Estráda s myší ukazuje, jak přesně každý ze tří protagonistů využívá tuto důležitou rostlinu svým vlastním způsobem.

Pohon budoucnosti (č. 544)
Režie: C. A. Fechner, M. Pehnt
Produkce: C. A. Fechner, Focus Film Gmbh 2000, 43´
Co je pravdy na mýtu vodíku? Film ukazuje budoucnost výroby energie, její dopravu a zpracování, když je jako základní medium použit vodík.

 

ROSA - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. nabízí filmy k vypůjčení zdarma pro účely nekomerční produkce:

Energie pro 21. století - Rozehraná partie
kód: R-421 (formát VHS, beta Ekofilm 2001)
produkce: ČT Praha 2000, 36´
režie: Vladimír Kunz
vhodné pro: ZŠ II., SŠ
Film začíná fiktivním zpravodajstvím o globálním oteplování, tání ledovců a ekologické migraci obyvatel, tedy zprávám ne tolik nereálným, pokud se chování člověka nezmění. Snímek dál popisuje rozdíly ve využívání energie v západních zemích a v zemích rozvojových. Ukazuje místa těžby fosilních paliv a jejich cesty přepravy, jejich využití a omezenost zásob. Možné řešení vidí tvůrci filmu v alternativních zdrojích, zmiňují také konferenci v Kjóto.

Světu je horko (Země se zahřívá)
kód: R-431 (formát VHS, beta Ekofilm 2001)
produkce: Greenpeace 2001, 8´
anglicky s českými titulky
režie: Martin Atkin
vhodné pro: ZŠ II., SŠ
Snímek hnutí Greenpeace upozorňuje na fakt globálního oteplování a seznamuje s pověrami, které panují o jaderné energii, vysvětluje, jaká je skutečnost a zda je možné v současné době místo jaderných elektráren podpořit alternativní způsoby výroby elektrické energie.

Je energie českého venkova obnovitelná?
kód: R-308 (formát VHS)
produkce: VIA studio 1994, 25´
Film se snaží najít odpověď na otázku, kolik energie se dá vyrobit v zemědělství. Snímek představuje využití kejdy k výrobě bioplynu, srovnává příklady vytápění biomasou v Rakousku a v České republice. Slovo dostává odborník na úspory z USA, stejně jako zemědělci, kteří mají své vlastní zkušenosti.

Dohřeje nás biomasa?
kód: R-381 (formát VHS, beta Ekofilm)
produkce: Liga energetických alternativ a Fontis TV Production 2000, 23´
režie: Martin Koptiš
vhodné pro: ZV
Základní seznámení s výhřevem na biomasu (dřevo, slámu, pelety jako alternativním zdrojem získávání energie. Snímek by měl sloužit pro základní informování o této problematice pro obce, podnikatele i majitele rodinných domků. Seznamuje také s úspěšnými příklady např. z obcí Deštná u Slavonic a Hostětína.

 

Úspory energie a vytápění biomasou pro každého je film od CZBIOM, jehož prostřednictvím můžeme nahlédnout do problematiky výstavby a rekonstrukce budov s co nejnižší energetickou náročností a zároveň využívání obnovitelných zdrojů, zejména biomasy, pro vytápění. S trochou humoru i nadsázky jsou zde předkládány názory odborníků, lidí z praxe i prostých občanů o jejich zkušenostech s úsporami energie a topením biomasou.

Další různé krátké filmy a šoty najdete na stránkách v němčině (i angličtině) - www.green.tv

 


Číst dál...

klima-do-skol

Klima do škol

Klimatické změny ohrožují celý svět. Dnešní mladá generace tyto vážné ekologické, hospodářské a společenské důsledky pocítí mnohem více. Je proto důležité, aby se mladí lidé dozvěděli o příčinách klimatických změn a o možnostech, jak je zmírnit.

I malé změny v každodenním chování sníží celkovou sumu emisí skleníkových plynů. Patří sem  především naše každodenní nakládání s energií – zda jí budeme nadále plýtvat nebo ne. Jde také o  třídění a recyklaci odpadů či o dopravu. Například o projektu "Sběr rostlinného oleje od žáků základních škol" se můžete více dočíst zde. Více o tom, jak konkrétně omezit emise CO2 drobnými změnami každodenního života, najdete zde.

S pozitivním ovlivněním změny klimatu Země musí začít každý u sebe. Toto téma by se mělo stát součástí ekologické výchovy na základních i středních školách. Pro učitele jsme k tomuto účelu připravili stránky s materiály, které mohou při své výuce využít. V sekci odkazy pak studenti i učitelé najdou přehled českých i zahraničních stránek týkající se problematiky změny klimatu. V sekci literatura pak naleznete seznam knih, kterými můžete obohatit školní knihovny či je využít pro Vaše studium nebo ve výuce. Školám pak nabízí Ekologický institut Veronica k zapůjčení zdarma výstavu PRIMA KLIMA.

Číst dál...

Další informace

Další aktuality

 • evropsti-lidri-se-nedohodli-jak-snizovat-emise-greenpeace-pozaduje-svolani-krizoveho-summitu
  21. 6. 2019
  Evropští lídři se nedohodli, jak snižovat emise. Greenpeace požaduje svolání krizového summitu Premiér Andrej Babiš spolu s lídry Estonska, Polska a Maďarskem potopil na včerejším jednání Evropské rady ambice EU být do do roku 2050 uhlíkově neutrální, a vyhnout se tak nejdrastičtějším dopadům změn klimatu. Byla to poslední šance, kdy mohla EU před summitem OSN o klimatu, který se uskuteční v září v New Yorku, dohodnout omezení emisí v souladu s Pařížskou dohodou.
 • dejme-v-eurovolbach-hlas-detem-a-prirode

  Dejme v Eurovolbách hlas dětem a přírodě

  Kandidáti a kandidátky, které si nyní zvolíme do Evropského parlamentu, budou dělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit i budoucnost tak vzdálenou, že se jí možná sami nedožijí. Dožijí se jí ovšem dnešní děti. Při současném stavu životního prostředí je víc než pravděpodobné, že to nebude budoucnost příliš pěkná. Jenomže děti bohužel volit nemůžou. Jak to změnit popisuje koordinátorka Klimatické koalice Michaela Pixová v článku na svém blogu, který zde sdílíme: 

 • zvlastni-zprava-ipcc-ke-globalnimu-otepleni-o-1-5-c
  8. 10. 2018

  Zvláštní zpráva IPCC ke...

  Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5 °C

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...