Hlavní informace

Odborné studie

25. 2. 2010

Taking stock - the emissions level implied by the pledges to the Copenhagen Accord

Publikace think tanku Project Catalyst z února 2010 - analýza návrhů na snižování emisí předložených smluvními stranami UNFCCC v rámci kodaňského procesu. Dokument hodnotí, jak jsou tyto návrhy v souladu s cílem vytvořit svět na cestě k 450 ppm nebo méně skleníkových plynů v atmosféře. Navržené závazky žel povedou ke koncentraci 550 ppm a zvýšení teploty o 3 stupně.
Stáhnout

Číst dál...

22. 2. 2010

Politika ochrany klimatu ČR

Politika navazuje na evropský klimaticko-energetický balíček. Obsahuje sadu konkrétních nástrojů a opatření, které povedou ke snižování produkce skleníkových plynů. Při naplnění ambiciózních cílů navrhované Politiky ochrany klimatu ČR by v roce 2020 měla Česká republika vypouštět ročně do ovzduší o 30 milionů tun emisí skleníkových plynů méně než v roce 2005.
Stáhnout

Číst dál...

22. 2. 2010

Bio: Zachránce klimatu?

Zpráva organizace foodwatch zaměřená na skleníkový efekt konvenčního a ekologického zemědělství v Německu na základě studie „Dopad německého zemědělství na klima“ Institutu pro ekologický hospodářský výzkum: http://www.ioew.de/publikation_single/Klimawirkungen_der_Landwirtschaft_in_Deutschland
Stáhnout

Číst dál...

22. 2. 2010

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Český překlad úmluvy přijaté v roce 1992 od níž se odvíjí Kjótský protokol a další nástroje.
Stáhnout

Číst dál...

2. 2. 2010

Growth isn’t possible - Why we need a new economic direction

Aneb proč bohaté země potřebují nový ekonomický směr rozebírá na tématu energetiky a změny klimatu nová publikace vydaná New economics foundation a Schumacher College. Tvrdí, že globální ekonomický růst je dlouhodobě neudržitelný. Stejně jako termodynamické zákony omezují maximální účinnost spalovacího motoru, je hospodářský růst limitován omezenou biologickou kapacitou naší planety.
Stáhnout

Číst dál...

Podkategorie

Další informace

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...