Hlavní informace

Odborné studie

26. 4. 2010

Chytrá energie

Studie vznikala několik let ve spolupráci s experty z renomovaného Wuppertalského institutu, který dělal nezávislé propočty. Využívá také výsledky Pačesovy komise. Je to vůbec první takto podrobný a konkrétní návrh, jak snížit české exhalace skleníkových plynů a dovoz paliv ze zahraničí, jenž u nás za 20 let vznikl. Tuto studii představily v Praze 21. dubna 2010 ekologické organizace: Hnutí DUHA, Calla, Greenpeace, Centrum pro dopravu a energetiku a Veronica.
Stáhnout

Číst dál...

26. 4. 2010

Roadmap 2050

Studie European Climate Foundation (ECF) která dokazuje, že Evropa bez nárůstu cen elektřiny může snížit své emise skleníkových plynů o 80 % a zároveň čerpat 80 % energie z obnovitelných zdrojů.
Stáhnout

Číst dál...

26. 4. 2010

Wind Energy and Electricity Prices

Analýza případových studií z Německa, Dánska a Belgie provedená poradenskou firmou Pöyry pro Evropskou asociaci větrné energetiky EWEA zaměřená na dopady větrné energie do cen elektrické energie ukazuje, že větrné elektrárny paradoxně ceny elektřiny již dnes snižují.
Stáhnout

Číst dál...

7. 4. 2010

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu životního prostředí a rozvoj lidských společností je třeba najít způsob, jak uspokojit zvyšující se poptávku po energiích v rychle se rozvíjejících ekonomikách, zpřístupnit moderní energetické služby zejména chudým komunitám v nejméně vyspělých zemích světa a zároveň celosvětově snižovat emise skleníkových plynů. Možnou odpovědí na tyto otázky, konkrétně potenciálem obnovitelných zdrojů energie pro udržitelnější rozvoj rychle rostoucích ekonomik v rozvojovém světě a pro zlepšení přístupu k energiím v nejchudších zemích, se zabývá tato publikace.
Stáhnout

Číst dál...

7. 4. 2010

Transfer technologií

Studie pojednává o problematice moderních technologií, které jsou důležitou podmínkou přechodu na nízko-uhlíkový model ekonomického rozvoje.

Zdroj: www.glopolis.org

Stáhnout

Číst dál...

Podkategorie

Další informace

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...