Hlavní informace

Odborné studie

15. 10. 2010

Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie

Nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu konané v Kodani v prosinci 2009 konstatuje, že několik důležitých aspektů změny klimatu probíhá na horní hranici tempa očekávaného ještě před několika lety nebo dokonce nad ní. Zpráva též uvádí, že globální oteplování pokračuje dle prvotních projekcí Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) založených na předpokládaném růstu koncentrací skleníkových plynů. Bez výrazných činů ke snížení emisí oproti samovolnému vývoji (jimž říkáme zmírňování) by mohlo globální oteplení dosáhnout koncem století až sedmi stupňů.
Stáhnout

Číst dál...

16. 9. 2010

Úspory energie 2020 - jak ztrojnásobit dopad energetických úspor v Evropě?

Studie ukazuje, jakým způsobem může EU splnit svůj závazek v oblasti energetické efektivity - snížit energetickou spotřebu o 20% do roku 2020. Autoři vyčíslují účinnost současných opatření a politik a navrhují další nástroje, jak cíle dosáhnout. Zároveň analyzují náklady těchto opatření a na druhé straně i výnosy, které plynou z ušetřené spotřeby energií.
Stáhnout

Číst dál...

29. 7. 2010

Výroční zpráva NOAA o stavu klimatu za rok 2009

Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vydal výroční zprávu, na níž se podílelo 300 vědců ze 48 zemí světa. Potvrzuje, že v poslední dekádě dosáhlo globální oteplování největších hodnot.

Stáhnout

Číst dál...

8. 7. 2010

Společenská zodpovědnost za klimatické změny

Studie přibližuje jednu z oblastí zájmu NNO, kterou jsou změny klimatu. Analyzuje tento problém, identifikuje relevantní mezinárodní i národní instituce a jejich úlohu, popisuje rozhodovací mechanismy a nastiňuje možnosti a nástroje, kterými mohou neziskové organizace politická rozhodnutí ovlivnit. Na konkrétním příkladu je zde tedy popsáno to, co by si každá organizace měla zjistit a ujasnit dříve, než sama vstoupí do politického ringu.
Stáhnout

Číst dál...

30. 6. 2010

Physical Climate Science since IPCC AR4

Studie zvěřejněná v červnu 2010 skupinou čtyř klimatologů ze severských zemí (Švédska, Finska, Islandu a Dánska) shrnuje vědecké poznání v oblasti měnícího se klimatu za poslední čtyři roky a aktualizuje poznání zveřejněné v roce 2007 ve 4. hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Autoři studie uvádějí následující klíčová zjištění:

- v posledních letech docházelo v částech Grónská a Arktidy k rychlému odtávání ledové pokrývky
- sluneční cykly mají oproti antropogenním příčinám malý vliv na globální teploty
- hladina oceánů stoupá a nové odhady jsou vyšší než ty, uvedené ve 4. hodnotící zprávě IPCC

Stáhnout

Číst dál...

Podkategorie

Další informace

Další aktuality

Přednášky pro školy

 • Zelená energie pro Českou republiku

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Větrná energetika a její možnosti v České republice

  Délka trvání: 45 až 60 minut

  Přednáška, která představí stav a možnosti větrné energetiky se zaměřením na Českou republiku.
  Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel: 384 971 930.

  Číst dál...

 • Slunce – energie budoucnosti

  Délka trvání: 60 až 90 minut

  Přednáška o využití obnovitelných zdrojů energie. Začíná od globální klimatické změny, přes energii z biomasy, vodní a větrnou, podrobně představí možnosti využití sluneční energie (prvky slunečních systémů na ohřev, jejich dimenzování, možnosti umístění, energetické zisky ...). Rady, jak solární systém získat včetně možnosti ekonomické podpory.

  Číst dál...