Hlavní informace

Pátá hodnotící zpráva IPCC


Mezivládní panel pro změnu klimatu vydává postupně v letech 2013-14 první část páté hodnotící zprávy. Jedná se o nejkomplexnější vědeckou zprávu o klimatické změně, jejích prognózách, dopadech i možnostech jejího zmírnění.

Poslední zpráva IPCC vyšla v roce 2007. Shrnutí poznatků za posledních několik let přináší nová zpráva, která je rozdělena do tří částí podle tří pracovních skupin IPCC:

  1. Její první část se soustředí na fyzické základy a byla zveřejněna 27. září 2013;
  2. druhá část zaměřená na dopady, adaptaci a zranitelnost bude zveřejněna 31. března 2014 v Japonsku;
  3. třetí část se zaměřením na mitigaci bude zveřejněna 12. dubna 2014 v Berlíně.

V říjnu 2014 bude v Kodani zveřejněna Syntéza všech tří částí.

Chcete vědět více?

Navštivte stránky IPCC nebo si přečtětě některý ze souvisejících dokumentů:

Máte coby novinář zájem o komentář nebo rozhovor na téma Páté hodnotící zprávy?

Obraťte se na členy Vědeckého klimatického fóra, volného sdružení českých vědců.

Další informace

Další aktuality