Hlavní informace

Jen pro 6% obyvatel ČR není globální oteplování problémem
2. 7. 2010

Centrum pro výzkum veřejného mínění fungující pod Sociologickým ústavem AV ČR vydalo 1. července tiskovou zprávu s názvem Česká veřejnost o životním prostředí. V rámci průzkumu se mimo jiné ukázalo, že jen 6 % Čechů nepovažuje globální oteplování za problém.

Zdroj: www.cvvm.cas.cz

Další informace

Další aktuality