Hlavní informace

Cancún: Projev generálního tajemníka OSN
9. 12. 2010

Přečtěte si překlad projevu generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, který přednesl u příležitosti zahájení jednání ministrů životního prostředí na klimatické konferenci v mexickém Cancúnu.

 

Vaše Excelence prezidente Calderono,
Vážené hlavy států a vlád,
Excelence,
Paní Figueres,
Dámy a pánové,

Je to již počtvrté, co před Vámi stojím jako generální tajemník OSN.

Začalo to  na Bali, pokračovalo hledáním pokroku v Poznani a nenaplněnými očekáváními v Kodani v loňském roce. Byla to dlouhá cesta. A víme, že naše cesta neskončí ani zde v Mexiku.

Přesto nemůžeme dovolit, aby nás tato stále se vyvíjející povaha takto složitých jednání uvrhla do jakéhokoliv druhu letargie.

Pokračování beze změny není možné tolerovat, neboť to bude představovat pro milióny  - ne, miliardy - miliardy dětí, žen a mužů na celém světě omezení jejich budoucích možností.

Cancún musí představovat průlom. Status quo to nezařídí. Naším heslem musí být odhodlání.
Nová budoucnost se musí začít tvořit zde. Není na výběr.
Zde v Cancúnu musíme dosáhnout pokroku. To je maraton, ale ne sprint. Klimatické změny nebyly vytvoření přes noc a také je přes noc nevyřešíme.  Pokud ale budeme pracovat společně, vytvoříme efektivní a dlouhodobou reakci na změnu klimatu.

Každá země musí být součástí řešení. Každá země má svou roli.
Musíme jednat jako Organizace spojených národů, ukázat kuráž, zdravý rozum a kompromis.

Uvědomuji si, že všichni čelíte doma politickým a ekonomickým překážkám. Jsem však hluboce znepokojen tím, že naše úsilí bylo doposud nedostatečné. Že i přes důkazy, a po mnoha letech jednání, stále ještě jsme se nepostavili této výzvě čelem.  
Jsme tu z  jednoho důvodu: abychom ochránili lidstvo a planetu před nekontrolovatelnými změnami klimatu.

Chcete-li toho dosáhnout, musíme pokročit v tomto globálním vyjednávání a také v oblasti národních opatření.

Čím více se zpozdíme, tím více budeme muset zaplatit - ekonomicky, ekologicky a na lidských životech.

Od klimatické konference na Bali před třemi lety se stále zhoršuje zdraví naší planety a naopak stoupají emise skleníkových plynů.  Tempo změn klimatu způsobených člověkem se zrychluje.

Mezivládní panel pro změnu klimatu - IPCC – světová autorita ve vědách o klimatu - varoval, že pokud chceme omezit růst celosvětové průměrné teploty do dvou stupňů Celsia oproti předindustriálnímu obdobím, musí globální emise dosáhnout vrcholu v příštím desetiletí, a pak začít výrazně klesat.

K dosažení tohoto cíle - a doufejme, že mnohem více – potřebujeme výsledky již teď. Výsledky, které pomohou omezit celosvětové emise, posílí naše možnosti se adaptovat na změnu klimatu a pomohou vytvořit udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny.

Zejména potřebujeme výsledky, které pomohou chudým a nejvíce zranitelným. Jejich utrpení pro nás musí být prioritou.

Jejich situaci musí být uvedeny v popředí.

Excelence,

V loňském roce jsem se setkal s dospívajícím chlapcem z Bangladéše. Vyprávěl mi, jak přívalové deště zaplavily jeho vesnici. Řeky bahna z odlesněné půdy téměř odplavily jeho domov. Jako povodeň ustoupila, udeřila cholera. On přežil. Mnoho lidí ale takové štěstí nemělo. Tento příběh mladého muže ukazuje na větší pravdu.
Nemůžeme není možné dosáhnout splnění Rozvojových cílů tisíciletí, aniž bychom pokročili v řešení v oblasti změny klimatu.

Nepodaří se nám snížit extrémní chudobu, aniž bychom se zabývali rostoucí intenzitou a nepředvídatelnosti počasí související se změnou klimatu.

Nikdy nebudeme schopni zajistit energetickou bezpečnost - a mezinárodní bezpečnost - bez klimatické bezpečnosti.

Dnes, podstatně více než kdykoli jindy, musíme najít propojení mezi tématy změny klimatu, chudoby, energie, potravin a vody. Tyto problémy nelze řešit izolovaně.

Excelence,

Hmatatelný pokrok  zde v Cancúnu je možný. Svět vás žádá, abyste přijali soubor opatření, která budou vyvážená.
Nepotřebujeme konečné dohody o všech otázkách, ale potřebujeme pokrok na všech frontách.  

Nesmíme dovolit, aby se touha po dokonalosti stavěla do cesty (obecnému) dobru.

Můžete, zde v Cancúnu, udělat významná rozhodnutí o ochraně lesů, o adaptaci, o transferu technologii či o vytvoření nového fondu  pro dlouhodobé financování klimatických opatření.

Také je potřeba, aby se podařilo pokročit v oblasti závazků ke snižování emisí, právní ukotvení národních redukčních závazků, otázek týkajících se odpovědnosti a transparentnosti a dohody o budoucnosti Kjótského protokolu.

Státy se musí také dohodnout na tom, jak - a kdy – vyřešit záležitosti, který se v Cancúnu dojednat nepodaří.
Platforma OSN pomohla v minulosti dosáhnout pokroku  v mnoha z těchto oblastí.

Za prvé, na ochranu lesů. Téměř 20 procent globálních emisí pochází z odlesňování a využívání půdy. Rozhodnutí pokročit s agendou „REDD Plus“ může přinést hmatatelné výsledky pro planetu, a pro miliony lidí, jejichž živobytí závisí lesích.

V oblasti energetiky, koalice institucí OSN pracuje společně se soukromým sektorem a národními vládami na dosažení cílů v univerzálním přístupu k energiím a zároveň dosažení výrazného snížení energetické náročnosti v příštích dvou desetiletích.

Naše Poradní skupina pro klimatické financování dospěla k závěru, že ač to bude  náročné, je možné, aby rozvinuté země splnili svůj cíl poskytnout v roce 2020 100 miliard dolarů na podporu aktivit proti změně klimatu v rozvojových zemích. Chtěl bych vyzvat státy, aby využily výstupů této pracovní skupiny.


Excelence,

Od Bogoty po Bejrút, z Dháky do Durbanu OSN pomáhá zemím při snižování rizika katastrof a budování odolnějších sídel. V západní Africe pomáháme rozšířit venkovanům, díky níhzkouhlíkovým technologiím, přístup k energetickým zdrojům.  

Ve Vietnamu jsme podpořili iniciativu "zeleného obchodu“, která přináší pracovní místa a příjmy.
...

Pojďme společně přijmout další kroky na cestě směrem k bezpečnější, udržitelné a prosperující budoucnost pro všechny.

Proces klimatické úmluvy UNFCCC je základní součástí naší činnosti.

Úspěch bude nakonec měřen výsledky – výsledky těchto vyjednávání a výsledky dosaženými na úrovní všech zemí.

Příroda nebude čekat, zatímco my vyjednáváme.

Věda nás varuje, že okno příležitosti k zamezením nekontrolovatelných změn klimatu, se brzy zavře. Čas na přešlapování na místě, zatímco čekáme na akci ostatních, skončil. Svět, a zvláště ti nejchudší a nejzranitelnější, si nemohou dovolit luxus čekání na perfektní dohodu.

Opakuji, nesmíme dovolit, aby se touha po dokonalosti stavěla do cesty (obecnému) dobru.

Pokrok a shoda na co nejvíce oblastech zde v Cancúnu musí být naším cílem.  
Každá země může - a musí - udělat víc.

Je na naší generaci, aby se vydala po cestě k nízko-uhlíkové prosperitě.
...

To bude vyžadovat naše největší úsilí.

Ale to, co je v sázce, stojí za to.

Stabilita globální ekonomiky, blahobyt Vašich občanů, zdraví naší planety, to vše a více závisí na Vás. Spoléhám na Vaše vedení,  smysl pro flexibilitu a pro kompromis. Tak můžeme zajistit svět lepší pro všechny.
Děkuji Vám.

Anglický originál:
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1028

Video záznam:
http://www.guardian.co.uk/environment/video/2010/dec/08/ban-ki-moon-cancun

Další informace

logo klimakoalice

Další aktuality

Sháníte vědce pro rozhovor? Obraťte se na

VĚDECKÉ KLIMATICKÉ FÓRUM