Hlavní informace

Zelený růst, práce a města - konference Going Green
19. 5. 2010

Podnikatelé a zástupci státních institucí budou 15. - 16. června debatovat o zeleném růstu na konferenci GOING GREEN: GREEN JOBS, GREEN GROWTH, GREEN CITIES, která se uskuteční v  CROWNE PLAZA hotelu, Praha.


GOING GREEN: GREEN JOBS, GREEN GROWTH, GREEN CITIES

15. – 16. červen 2010, CROWNE PLAZA hotel, Praha
Konference se koná pod záštitou a ve spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR 

Více informací a registrace 

Program

Den I – úterý 15. 6. 2010

8.30 Registrace účastníků.káva na přivítanou
9.00 Zahájení konference

Konferenci předsedá a diskusi řídí: Bedřich Moldan, senátor a ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK

1. Address and keynotes

Rut Bízková, ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR
Ekonomicky, ekologicky a efektivně - rozvoj pro všechny
Rostislav Vondruška, ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Vladislav Mareček, radní pro životní prostředí, Magistrát hlavního města Praha

2. Redefinice ekonomického rozvoje - Green Growth

Zelený růst (Green Growth) je celosvětově relevantní cestou ze současné ekonomické krize směrem k udržitelnému hospodářskému růstu. Současně představuje účinný nástroj pro růst zaměstnanosti, boj s chudobou a rovnoměrný regionální rozvoj. Pro dosažení zeleného růstu je zásadní změna přístupu od „grow first, clean up later“ k odpovědnějšímu postoji s dlouhodobým výhledem.
Vlády mohou zelenému růstu napomoci cílenou podporou ekonomiky s důrazem na environmentální a sociální otázky. Neméně významnou roli však bude hrát soukromý sektor, který je schopen pružněji reagovat na aktuální výzvy globální ekonomiky, jako je ekonomická krize či hrozící nedostatek surovin a energie.
Pier Carlo Padoan, zástupce generálního tajemníka a hlavní ekonom, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)* 
Karl Falkenberg, generální ředitel, DG Evironment, Evropská komise

10.30 - 11.00 Přestávka na kávu

Zelené inovativní podnikání - nová příležitost pro soukromý sektor
Martin Tlapa, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Olga Girstlová, ředitelka, Flexibuild, s.r.o., držitelka ocenění Světová podnikatelka roku 1999
Green education - připravenost pro nové technologie
František Holec, prezident, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR
Kolik bude stát poslední litr nafty? Aneb ekonomické aspekty „zelené ekonomiky“
Lubomír Lízal, Cerge – EI (Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University)

13.00 - 14.00 Oběd

Environmental governance v soukromém sektoru: stavebnictví
Leoš Vrzalík, vicepresident, Skanska a.s., výkonný ředitel divize Servis
Jak mohou budovy přispěk k udržitelnější budoucnosti?
Barry Lynham, ředitel Public Affairs pro Evropu a SNS, Knauf Insulation
Driving green – příležitosti a hrozby (nejen) pro automobilový průmysl
Radek Špicar, ředitel vnější komunikace, Škoda Auto a.s.
Odpovědné (a zelené) chování firmy - realita, která se vyplácí
Pavel Hlavinka, viceprezident pro firemní zakázky, Vodafone Czech Republic a.s.

15.00 - 15.30 Přestávka na kávu

Environmental governance - dlouhodobá udržitelná strategie ve veřejném sektoru - příklad Norimberk
Peter Pluschke, ředitel Odboru životního prostředí a zdraví Magistrát města Norimberg, Spolková republika Německo
Zelené nakupování (Green Purchasing) ve státní správě a samosprávě – změna priorit
Wiana Partakusuma, ředitelka pro udržitelná nákup, Ministerstvo pro bydlení, územní plánování a životní prostředí, Nizozemsko
Energetická soběstačnost regionu Güssing jako řešení regionální deprivace
Peter Vadasz, starosta města Güssing, Burgenland, Rakousko

17.00 Diskuse a závěr prvního dne konference
19.00 - 21.00 Slavnostní banket v residenci primátora hlavního města Prahy


Den II – středa 16. 6. 2010

9.00 Zahájení druhého dne konference

Konferenci předsedá,diskusi řídí: Rostya Gordon-Smith, ředitelka PeopleImpact, Viceprezidentka ČSRLZ (Česká Společnost pro Rozvoj Lidských Zdrojů)

3. Green Jobs

Na počátku 21. století rychle rostou celá nová průmyslová odvětví, která jsou založena na rostoucí poptávce po „zelených“ produktech a službách – např. sektor Obnovitelných zdrojů energie zažívá nebývalý rozmach. S růstem produktivity práce a s postupnou přeměnou ekonomiky z exploatační fáze na trvale udržitelnou produkci a spotřebu se mění i požadavky na kvalifikaci lidí a jejich znalosti a dovednosti. Zelená pracovní místa jsou nejen populárním tématem, ale současnou realitou, a jejich počet v příštích letech rychle poroste.
Christophe Bouvier, regionální ředitel pro Evropu, UNEP - Program OSN pro životní prostředí*
Program Zelená úsporám a dopad na zaměstnanost
Petr Štěpánek, ředitel, Státní fond životního prostředí ČR

10.00 - 10.30 Přestávka na kávu

Rekonstrukce bytového fondu v Maďarsku podle nových standardů a předpokládaný dopad tohoto programu na zaměstnanost - studie
Diana Urge-Vorsatz, ředitelka, Centrum klimatických změn a udržitelné energetiky, Central European University, Budapest
Zelené inovace nepadají z nebe
Josef Zbořil, Svaz průmyslu a dopravy, člen představenstva a zástupce ČR v EHSV (Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel)
Obnovitelné zdroje energie jako významný zdroj pracovních sil
Jaromír Řehák, předseda představenstva, Česká průmyslová fotovoltaická asociace

Studentské fórum 
Studenti VŠ budou diskutovat v uzavřeném fóru o příležitostech a trendech v „zelené ekonomice“ své závěry budou obhajovat v navazující panelové diskusi.

Panelová diskuse: HR odborníci vs. nová generace – studentské fórum

13.00 - 14.00 Oběd

4. Green Cities

Přes 50% světové populace dnes žije ve městech – městské prostředí se tak stalo pro člověka přirozenějším habitatem než je příroda. Tomu však města nebyla uzpůsobena – byla budována spíše jako místa kde se pracuje, obchoduje, kam se cestuje, případně kde se bydlí, nikoli však jako místo kde se trvale žije! Abychom toto změnili a přetvořili naše města na příjemné místo pro život, musíme opustit dosavadní přístupy k jejich rozvoji, a zaměřit se na udržitelnost života ve městě, na člověka jako východisko i měřítko budoucí funkcionality města.
Za Prahu zdravější - orientace na životní prostředí a zelené projekty hl. m. Prahy
Vladislav Mareček, radní pro životní prostředí, Magistrát hlavního města Praha
Udržitelnost a zelené technologie z pohledu konsultanta: příklady z Dánska
Peter Hostrup Rasmussen, Regional Vice President, COWI Central & Eastern Europe
Mattijs Maussen, Strategický poradce pro kandidaturu na Evropské město kultury, město Plzeň
Humanizace řeky Ostravice
Dalibor Madej, náměstek primátora, Statutární město Ostrava
Proč platit za energii? Nízkoenergetické, pasivní a nulové stavění v Praze
Jan Řežáb, ředitel JRD Ltd., Česká rada pro šetrné budovy

16.00 Závěrečná diskuse a zakončení konference

Další informace

logo klimakoalice

Další aktuality

Sháníte vědce pro rozhovor? Obraťte se na

VĚDECKÉ KLIMATICKÉ FÓRUM