Hlavní informace

Další aktuality

3. 9. 2009

Rozhovor: Klimatický balíček potřebuje tlak...

Letos v Kodani mají státy světa uzavřít dohodu, kterou mnozí označují za tu vůbec nejambicióznější v historii. Cílem bude smlouva, jež nahradí Kjótský protokol, který přestane platit roku 2012. A jestli bylo "Kjóto" prvním krokem, kde státy světa učinily pevné závazky pro snížení emisí skleníkových plynů způsobujících globální oteplování, má být Kodaň krokem definitivním.

Číst dál...

1. 9. 2009

100 dní před Kodaní: OSN vyzývá svět...

Organizace spojených národů chce získat million podpisů pod petici vyzývající politické představitele států k uzavření globální dohody o klimatu na světovém summitu v prosinci v dánské Kodani. Petice je součástí rozsáhlé kampaně pod heslem Seal the Deal! stejně jako první Globální týden pro klima, který bude zahájen 21. září.

Číst dál...

25. 8. 2009

Memorandum z Paláce svatého Jakuba

Na květnovém symposiu nositelů Nobelových cen v Londýně (26.-28.5.) vzniklo memorandum podtitulem „Činnost pro nízkouhlíkovou a spravedlivou budoucnost“ vyzývající ke globální dohodě o změně klimatu, která by odpovídala rozměru a naléhavosti lidské, ekologické a ekonomické krize, jíž dnes svět čelí. Naléhá na vlády na všech úrovních, stejně jako na vědeckou obec, aby se spojily s podniky a občanskou společností a chopily se této historické příležitosti k přeměně našich uhlíkově náročných ekonomik na udržitelné a spravedlivé systémy. Musíme si uvědomit krajní naléhavost dneška.

Číst dál...

25. 8. 2009

Evropská komise a MTV spojily síly v boji proti...

Stockholm 21. srpna 2009 – MTV a Evropská komise spojily své síly, aby u mladých lidí zvýšily zájem o problematiku klimatických změn za účelem podpory letošní prosincové konference Spojených národů v Kodani, během které se bude rozhodovat o budoucnosti naší planety. V rámci kampaně “Play to Stop: Europe for Climate”, která probíhá v jedenácti zemích EU ( Švédsko, Dánsko, Velká Británie, Německo, Itálie, Francie, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko a Česká republika), pořádá Evropská komise spolu s MTV sérii tří koncertů v následujících městech Evropy...

Číst dál...

Další informace

logo klimakoalice

Další aktuality

Sháníte vědce pro rozhovor? Obraťte se na

VĚDECKÉ KLIMATICKÉ FÓRUM