Hlavní informace
Share this post
FaceBook  Twitter  

Mapy závazků největších světových znečišťovatelů
30. 1. 2008


Evropská komise představila minulý týden dlouho očekávaný energeticko-klimatický balíček. Navrhla rozdělení závazků ke snižování emisí skleníkových plynů a k navýšení zastoupení obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě.

Na níže uvedeném odkazu je možné si prohlédnout mapu zobrazující emise a výše zmíněné závazky pro jednotlivé země EU:

http://www.ft.com/cms/s/0/83b5bae2-c9a9-11dc-b5dc-000077b07658.html

 

Evropská unie není jediná, která se rozhodla snižovat emise a snažit se tak zpomalit nárůst globální teploty. Největší země světa také přijímají různá opatření, zákona a závazky s cílem zamezit změnám klimatu. Samozřejmě některá opatření jsou účinnější a o prospěšnosti či dostatečnosti jiných lze diskutovat. Níže uvedená stránka informuje v angličtině o nejdůležitějších politických klimatických nástrojích a vývojích emisí největších světových emitentů, včetně např. Číny či Indie:

 

http://www.climate-policy-map.com

 

Další informace

Další aktuality