Hlavní informace
Share this post
FaceBook  Twitter  

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
16. 1. 2017

vlada-schvalila-narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, schválenou vládou v říjnu 2015. Tento strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi i ochránit lesy a vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat i budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. NAP adaptace na změnu klimatu vznikl v široké mezirezortní spolupráci při zapojení významných vědeckých institucí a nevládních neziskových organizací.

Více informací na webu Ministerstva životního prostředí:

http://www.mzp.cz/cz/news_170116_NAP

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu v aktuálním znění si můžete stáhnout zde:

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170116_NAP/$FILE/NAP_material.pdf

Další informace

Pozvánky na akce

  • klimakemp-limity-jsme-my-2017

    Klimakemp Limity jsme my 2017

    Kdy:  21. 06.  až 25. 06. 2017
    Kde: Mostecký uhelný revír

    Inspirováni přímými akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí. Přidejte se k nám a přijeďte na KLIMAKEMP, který se bude konat 21.- 26. června 2017 v Mostecké uhelné pánvi. Jeho součástí budou přednášky, workshopy, kulturní vystoupení, legální protesty proti těžbě a spalování uhlí a také nenásilná masová blokáda infrastruktury některého z dolů či elektráren.

Další aktuality