Hlavní informace
Share this post
FaceBook  Twitter  

Mission2020: Dřív než bude pozdě
10. 4. 2017

mission2020-driv-nez-bude-pozde

Pařížská dohoda nám vyznačila cestu, jak přistupovat ke klimatické změně. 194 zemí se k ní připojilo a předvedlo tak odhodlání udržet globální průměrnou teplotu pod 2 °C ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zajistit pokles globálních emisí CO2 – a to již před rokem 2020. Tak máme ještě šanci dodržet stanovené cíle udržitelného rozvoje (SDGs) do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí do roku 2050.

Z tohoto důvodu byla spuštěna kampaň Mission2020, za kterou stojí Christiana Figueres, bývalá výkonná tajemnice UNFCCC a další světové osobnosti aktivit na ochranu klimatu.
http://www.mission2020.global/

Další informace

Další aktuality